top of page

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית בירושלים

Science Excellence Hebrew Univesity

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית בירושלים

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית לנוער - מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה 
תוכנית מצוינות למדע היא תוכנית ייעודית לבנות בתחומי המדעים המדויקים, מתמטיקה וטכנולוגיה שנולדה מתוך תת-הייצוג שלהן בתחומים בעולם האקדמי ובתעשייה, אשר משתקף גם אצלנו בתוכנית אודיסיאה במסלול המתמטיקה-פיסיקה. לאורך השנים התרשמנו כי מספר הבנות המממשות את יכולתן במסגרת תוכנית אודיסיאה נמוך בהשוואה למספר הבנות בעלות הפוטנציאל להשתלב בתוכנית. הסיבות לכך מגוונות, ונובעות מהתניות תרבותיות וחינוכיות רבות-שנים. אנו מקווים כי ניתן לנגוד השפעות אלה במידה מסוימת על לידי תוכנית ייעודית הפונה לבנות בגילאים צעירים. הלימודים בתוכנית זו יפתחו בפני הבנות המתאימות את האפשרות להשתלב בלימודי מתמטיקה ומדעים מדויקים, להנות מהם ולהצליח בהם.

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה פתוחה ותסתיים ב-21 בינואר 2024 - להרשמה לחצו כאן

מפגש חשיפה: מפגש חשיפה אודות מצוינות למדע יתקיים ביום רביעי | 10.1.24 | שעה 19:30 | שפרינצק 117, קמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית. ניתן לצפות במפגש היכרות מוקלט, הכולל הסבר מפורט על התוכנית ושיחה עם תלמידות ובוגרות.

הרשמה:

התוכנית מיועדת לתלמידות מצטיינות בכיתה ז', בעלות אוריינטציה למדעים מדויקים ומתמטיקה, סקרניות ומוכנות להשקיע ובעלות משמעת עצמית והתנהגות טובה.

קהל היעד:

אודות התכנית:

מסלולים:

התוכנית מתקיימת בימי רביעי בין השעות 15:00-19:00 באוניברסיטה העברית בירושלים בגבעת רם. במסגרת התוכנית מתקיימים גם שני סמינרים חווייתיים ולימודיים הכוללים לינה: סמינר אביב לשנת תשפ"ד יתקיים בין התאריכים 4-5 באפריל 2024, וסמינר קיץ לשנת תשפ"ד יתקיים בין התאריכים 13-14 ביוני 2024.

ימים ושעות פעילות:

תנאי הקבלה לתוכנית:

1. מילוי טופס הרשמה באתר מדעני העתיד.

2. מפגש מיון יתקיים ב-9 בפברואר 2024 - לקראת המפגש יישלח חומר ללמידה עצמאית לצורך הכנה מראש. החומר יכלול שאלות תרגול. במהלך המפגש יתקיים שיעור ניסיון, במסגרתו תינתן הרצאה בנושא הקשור לחומר ההכנה. לבסוף יתקיים מבחן על החומר שנלמד בבית ובהרצאה. לקובץ שאלות לדוגמא לחצו כאן.תהליך המיון:

התוכנית מורכבת מלימודי מתמטיקה, פיזיקה, ומפגשים בנושאים רגשיים וחברתיים. בכל שנה מתקיימים 14 מפגשים (מאמצע כיתה ז עד חופשת הקיץ, ומתחילת כיתה ח עד אמצע כיתה ח). הלימודים מיועדים להעניק חוויה לימודית מאתגרת ומסקרנת ברמה גבוהה אשר תכין את התלמידות לכל אתגר לימודי שיבחרו לקחת בהמשך.

מבנה התכנית:

פעילות:

תחומי מחקר:

רכזת התוכנית  - גב' זוהר ינין

מנהלת מדעית - ד"ר מיכל סחף

מדריכה חברתית - ד"ר יעל פישמן

מייל ליצירת קשר:  girlsinscience@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-6584161

לפרטים נוספים באתר התוכנית לחצו כאן

צוות התכנית במוסד האקדמי:

הסעות:

عن البرنامج:

جمهور الهدف:

مسارات:

أيام وساعات العمل:

مراحل القبول:

مجالات البحث:

عملية الفرز:

مسار البرنامج:

الفعاليات:

طاقم البرنامج:

سفريات:

About the Program:

Registration:

Registration Description

Target Audience:

Tracks:

Program Timetable:

Admissions Terms:

Admissions Process:

Program Structure:

Activities:

Research Fields:

Staff:

Transportation:

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page