top of page

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית בירושלים

Science Excellence Hebrew Univesity

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית בירושלים

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית לנוער - מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה 
תוכנית מצוינות למדע היא תוכנית ייעודית לבנות בתחומי המדעים המדויקים, מתמטיקה וטכנולוגיה שנולדה מתוך תת-הייצוג שלהן בתחומים בעולם האקדמי ובתעשייה, אשר משתקף גם אצלנו בתוכנית אודיסיאה במסלול המתמטיקה-פיסיקה. לאורך השנים התרשמנו כי מספר הבנות המממשות את יכולתן במסגרת תוכנית אודיסיאה נמוך בהשוואה למספר הבנות בעלות הפוטנציאל להשתלב בתוכנית. הסיבות לכך מגוונות, ונובעות מהתניות תרבותיות וחינוכיות רבות-שנים. אנו מקווים כי ניתן לנגוד השפעות אלה במידה מסוימת על לידי תוכנית ייעודית הפונה לבנות בגילאים צעירים. הלימודים בתוכנית זו יפתחו בפני הבנות המתאימות את האפשרות להשתלב בלימודי מתמטיקה ומדעים מדויקים, להנות מהם ולהצליח בהם.

הרשמה:

התוכנית מיועדת לתלמידות כיתה ז' מחוננות ומצטיינות, בעלות אוריינטציה למדעים מדויקים ומתמטיקה, סקרניות ומוכנות להשקיע.

קהל היעד:

אודות התכנית:

מסלולים:

ימים ושעות פעילות לקראת תשפ"ד יעודכנו בקרוב.
התוכנית כוללת סמינר בסוף כיתה ז', בן שלושה ימים (שני לילות) חווייתי ולימודי, הכולל לינה.

ימים ושעות פעילות:

תנאי הקבלה לתוכנית:

ההרשמה לתוכניות מצוינות למדע פתוחה, להרשמה לחצו כאן

מפגש חשיפה: מועדים יעודכנו בקרוב.

תהליך המיון:
1. מילוי טופס הרשמה באתר מדעני העתיד
2. מפגש מיון (מועדים יעודכנו בקרוב). לקראת המפגש יישלח חומר קריאה לצורך הכנה מראש, ובמהלך המפגש תינתן הרצאה בנושא הקשור לחומר הקריאה, ויתקיימו תרגולים ובחינה בנושא. מידע נוסף על מפגש המיון יימסר לנרשמות.

תהליך המיון:

מבנה התכנית:

פעילות:

תחומי מחקר:

רכזת התוכנית – גב' זוהר ינין
מנהלת מדעית – ד"ר מיכל סחף
ראש תחום יזמות וטכנולוגיה – ארז נחמנזון
מדריך חברתי – אורי ולדמן

02-6584161 girlsinscience@savion.huji.ac.il
לפרטים נוספים ויצירת קשר לחצו כאן

צוות התכנית במוסד האקדמי:

הסעות:

عن البرنامج:

جمهور الهدف:

مسارات:

أيام وساعات العمل:

مراحل القبول:

مجالات البحث:

عملية الفرز:

مسار البرنامج:

الفعاليات:

طاقم البرنامج:

سفريات:

About the Program:

Registration:

Registration Description

Target Audience:

Tracks:

Program Timetable:

Admissions Terms:

Admissions Process:

Program Structure:

Activities:

Research Fields:

Staff:

Transportation:

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page