top of page

שאלות נפוצות

לוגו מרכז מדעני העתיד
 • האם אני יכול להירשם ליותר מתוכנית אחת?
  לא, ניתן להירשם רק לתוכנית אחת.
 • נרשמתי בשנה שעברה לאחת מהתוכניות ועברתי את מבחן המיון הראשון, האם אצטרך לעבור אותו שוב השנה?
  כן, כל התלמידים ידרשו בשלב א' להיבחן במבחן מדעני העתיד.
 • איך ניתן להעלות/להשלים מסמכים לאחר שכבר נרשמתי?
  במידה ויש צורך להעלות/להשלים מסמכים לאחר שכבר בוצעה ההרשמה לחצו כאן
 • כיצד ניתן להתכונן למבחן מדעני העתיד?
  לצפייה במבחן לדוגמה בעברית לחצו כאן לצפייה במבחן לדוגמא בערבית לחצו כאן
 • אני עולה חדש/ תושב חוזר, האם אוכל להיבחן באנגלית?
  לא, מבחן המיון הראשון- מדעני העתיד מתקיים בעברית וערבית בלבד. עם זאת, עולים חדשים ותושבים חוזרים אשר ציינו זאת בטופס ההרשמה, יהיו זכאים להקלות מסוימות.
 • אני לומד בבית ספר דמוקרטי בו אין תעודות ולכן אינני יכול לצרף את התעודה שלי על מנת להשלים את תהליך ההרשמה. מה עליי לעשות?
  ניתן לצרף חוות דעת מילולית מהמחנכת במקום התעודה.
 • אני לומד בחינוך ביתי, האם אני יכול להירשם לתוכניות מרכז מדעני העתיד?
  לא, תוכניות מרכז מדעני העתיד פועלות בשיתוף עם משרד החינוך ועל פי מדיניות משרד החינוך, תלמידים הלומדים בחינוך ביתי אינם רשאים להשתתף בתוכניות הארציות של האגף למחוננים ומצטיינים.
 • מי רשאי להשתתף בתוכניות אלפא- אידיאה ואודיסיאה, מצוינות למדע ועתיד למדע?
  תלמידים אשר לומדים בבתי ספר על-יסודיים רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון משרד החינוך, מכל המגזרים. תלמידים הלומדים (או עוברים ללמוד במהלך התוכנית) במסגרת החינוך הביתי או בבתי ספר אקסטרניים, לא יוכלו להשתתף (או להמשיך להשתתף) בתוכניות.
 • האם ההשתתפות בתוכניות כרוכה בתשלום?
  ההשתתפות בתוכניות אלפא ואידיאה אינה כרוכה בתשלום. ההשתתפות בתוכנית אודיסיאה כרוכה בתשלום של כ- 2500 ש"ח לשנת לימודים כולל פעילות קיץ.
 • האם ישנה אפשרות לקבלת מלגה עבור ההשתתפות בתוכנית אודיסיאה?
  כן, תלמידים אשר יתקבלו לתוכנית יוכלו להגיש בקשה לסיוע כלכלי בהתאם לקריטריונים של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.
 • נרשמתי לתוכנית במוסד אקדמי מסוים ואני מעוניין לעבור למוסד אקדמי אחר, האם הדבר אפשרי?
  כן, עד לאחר מבחן המיון הראשון (מבחן מדעני העתיד) ניתן לעבור ממוסד למוסד ומתוכנית אלפא לאידיאה ולהפך.
 • האם אני יכול להירשם ליותר מתוכנית אחת?
  לא, ניתן להירשם רק לתוכנית אחת.
 • נרשמתי בשנה שעברה לאחת מהתוכניות ועברתי את מבחן המיון הראשון, האם אצטרך לעבור אותו שוב השנה?
  כן, כל התלמידים ידרשו בשלב א' להיבחן במבחן מדעני העתיד.
 • איך ניתן להעלות/להשלים מסמכים לאחר שכבר נרשמתי?
  במידה ויש צורך להעלות/להשלים מסמכים לאחר שכבר בוצעה ההרשמה לחצו כאן
 • כיצד ניתן להתכונן למבחן מדעני העתיד?
  לצפייה במבחן לדוגמה בעברית לחצו כאן לצפייה במבחן לדוגמא בערבית לחצו כאן
 • אני עולה חדש/ תושב חוזר, האם אוכל להיבחן באנגלית?
  לא, מבחן המיון הראשון- מדעני העתיד מתקיים בעברית וערבית בלבד. עם זאת, עולים חדשים ותושבים חוזרים אשר ציינו זאת בטופס ההרשמה, יהיו זכאים להקלות מסוימות.
 • אני לומד בבית ספר דמוקרטי בו אין תעודות ולכן אינני יכול לצרף את התעודה שלי על מנת להשלים את תהליך ההרשמה. מה עליי לעשות?
  ניתן לצרף חוות דעת מילולית מהמחנכת במקום התעודה.
 • אני לומד בחינוך ביתי, האם אני יכול להירשם לתוכניות מרכז מדעני העתיד?
  לא, תוכניות מרכז מדעני העתיד פועלות בשיתוף עם משרד החינוך ועל פי מדיניות משרד החינוך, תלמידים הלומדים בחינוך ביתי אינם רשאים להשתתף בתוכניות הארציות של האגף למחוננים ומצטיינים.
 • מי רשאי להשתתף בתוכניות אלפא- אידיאה ואודיסיאה, מצוינות למדע ועתיד למדע?
  תלמידים אשר לומדים בבתי ספר על-יסודיים רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון משרד החינוך, מכל המגזרים. תלמידים הלומדים (או עוברים ללמוד במהלך התוכנית) במסגרת החינוך הביתי או בבתי ספר אקסטרניים, לא יוכלו להשתתף (או להמשיך להשתתף) בתוכניות.
 • האם ההשתתפות בתוכניות כרוכה בתשלום?
  ההשתתפות בתוכניות אלפא ואידיאה אינה כרוכה בתשלום. ההשתתפות בתוכנית אודיסיאה כרוכה בתשלום של כ- 2500 ש"ח לשנת לימודים כולל פעילות קיץ.
 • האם ישנה אפשרות לקבלת מלגה עבור ההשתתפות בתוכנית אודיסיאה?
  כן, תלמידים אשר יתקבלו לתוכנית יוכלו להגיש בקשה לסיוע כלכלי בהתאם לקריטריונים של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.
 • נרשמתי לתוכנית במוסד אקדמי מסוים ואני מעוניין לעבור למוסד אקדמי אחר, האם הדבר אפשרי?
  כן, עד לאחר מבחן המיון הראשון (מבחן מדעני העתיד) ניתן לעבור ממוסד למוסד ומתוכנית אלפא לאידיאה ולהפך.
bottom of page