top of page
מצוינות למדע

מצוינות למדע היא תוכנית ייחודית המעניקה למשתתפותיה הזדמנות להרחיב את ידיעותיהן במדעים מדוייקים - מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, בדגש על למידה חווייתית והתנסותית. בתוכנית ניתן דגש על פיתוח מיומנויות וכישורים הקוגניטיביים, האישיים והבינאישיים. התוכנית היא שנתית, מאמצע כיתה ז' ועד אמצע כיתה ח'. תוכנית מצוינות למדע פועלת במסגרת מיזם משותף בין משרד החינוך למרכז מדעני העתיד, בכפוף לסיום הסדרת ההתקשרות. התוכנית פועלת בשלושה מוסדות אקדמיים אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים.


למידע על התוכנית בפורמט PDF לחצו כאן

לטופס הרשמה לחצו כאן

לקובץ שאלות לדוגמא לחצו כאן

מוסדות אקדמיים בתכנית:

מצוינות למדע באוניברסיטה העברית בירושלים
מצוינות למדע באוניברסיטת בר-אילן
מצוינות למדע באוניברסיטת תל אביב לנוער

למי מיועדת התכנית?

תוכנית מצוינות למדע הוקמה במטרה לאתר, לטפח ולקדם תלמידות מחוננות ומצטיינות במדעים וזאת במטרה להגדיל את ייצוג הנשים בתחומי המדעים המדוייקים באקדמיה ובתעשייה.

חזון התכנית:

  • לפתח ולהעמיק את הידע וההבנה של המשתתפות בתחומי המדעים המדוייקים לרבות פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב.

  • להגביר את המוטיבציה והעניין של התלמידות ללימודי המדעים המדוייקים והמתמטיקה. 

  • לחזק את תחושת המסוגלות העצמית, הדימוי העצמי והביטחון העצמי של התלמידות ביכולותיהן.

מטרות התוכנית:

ההרשמה לתוכנית מצוינות למדע מיועדת לתלמידות מחוננות ומצטיינות בכיתה ז', עם יכולת לימודית גבוהה במיוחד הבוחרות להתמקד בלימודי המדעים המדוייקים בנוסף ללימודיהם בבית הספר. לתוכנית יתקבלו תלמידות שיפגינו, בתהליך המיון, יכולות אינטלקטואליות גבוהות, יכולת למידה עצמית גבוהה, חשיבה יצירתית, מוטיבציה ונכונות להשקעה והתמדה. המשתתפות בתוכנית נדרשות להשתתף באופן פעיל ולהתמיד בתוכנית במקביל ללימודיהן בבית הספר, לרבות סדנאות ומחנה עם לינה במהלך חופשת הקיץ.

אוכלוסיית היעד:

התוכנית תתפרס על שנה אחת ותכלול סמסטר ראשון בתוכנית מאמצע כיתה ז', סמינר קיץ וסמסטר שני בתוכנית מתחילת כיתה ח'. בתוכנית יושם דגש על חשיפת התלמידות לתחומי המדעים המדוייקים לרבות פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב והעמקת הידע שלהן בתחומים אלו.


שלב ראשון – כיתה ז' – 14 מפגשים (56 שעות - 4 שעות אחה"צ)
הלימודים יתמקדו בתחומי המתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב כאשר בשלב זה יושם דגש על חשיפה לאסטרטגיות למידה להתמודדות עם לימודים אקדמיים. יושם דגש על פיתוח מיומנויות של למידה עצמית, גמישות והסתגלות, אחריות ובניית ביטחון ומסוגלות עצמית. בנוסף לתכנים הלימודיים, יושם דגש על פיתוח מיומנויות מיומנויות אישיות, תוך אישיות ובינאישיות.


שלב שני - סמינר קיץ – סוף כיתה ז' (14 שעות בחופשת הקיץ)
סמינר לימודי וחברתי אשר יתקיים במשך 2 ימים מלאים כולל לינה. במסגרת הסמינר יחשפו התלמידות באופן חוויתי ומעשי (בדגש על Hands-on) למגוון תחומים בנושאים של פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב. בשלב זה, תהיה חשיפה לתחומים המדעיים השונים, יושם דגש על מיומנויות חקר, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ויכולת ביטוי ועמידה מול קהל. וכן, פעילויות לחיזוק הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות וגיבוש הקבוצה.


שלב שלישי – כיתה ח' – 14 מפגשים (56 שעות-4 שעות אחה"צ)
הלימודים יתמקדו בתחומי המתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב כאשר בשלב זה יושם דגש על דרישות בלימודים האקדמיים, וכן פיתוח מיומנויות אישיות, תוך אישיות ובינאישיות.

מבנה התכנית:

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page