צוות מרכז מדעני העתיד

חברי וועדת ההיגוי:
דר' ג'אנט אביעד
מר ברק בן אליעזר
עו"ד דניאל גמולקה
גב' ענבל הכהן
מר מרק צ'רנדוף
דר' שמשון שושני (יו"ר)
מר איציק תורג'מן

צוות:
מר אלי פריד – מנכ"ל מרכז מדעני העתיד
דוא"ל: elif@maimonidesfund.org

דר' אלי בן אליעזר – מנהל תכנית אודיסיאה
דוא"ל:elibe@maimonidesfund.org.il

דר' נעמה בני – מנהלת תכניות אלפא ואולימפיה
דוא"ל:naama@maimonidesfund.org

גב' ענת דניס – מנהלת תכנית אידיאה ומנהלת פעילות המרכז
דוא"ל:anat@maimonidesfund.org

גב' אסנת ירון – מנהלת אסכולה, רשת הבוגרים
דוא"ל:osnat@maimonidesfund.org

גב' יפה פס – יועצת פדגוגית
דוא"ל:yaffap@alphagifted.org.il

גב' אפרת גולן – יועצת חינוכית
גב' שרה נאמן – יועצת לציבור הדתי
גב' אסנת גל – יועצת בתחום החברתי ערכי
גב' ליטל אפטר – יועצת תקשורת
גב' הדס מטס – עורכת תוכן
גב' רוזי יעל – רכזת אדמיניסטרטיבית