מדעני העתיד – המרכז לקידום מחוננים ומצטיינים
טלפון ראשי: 02-5399108
דוא"ל: rozi@maimonidesfund.org

המוסדות האקדמיים:

תכנית אודיסיאה
אוניברסיטת תל אביב
דלית בן דיין
רכזת תכנית "אודיסיאה", אוניברסיטת תל אביב לנוער
טל' 03-6408343
dalitbd@tauex.tau.ac.il

האוניברסיטה העברית בירושלים
יפעת פרופר
רכזת תכנית "אודיסיאה", מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונט
טל' 02-6584254
ifat.propper@mail.huji.ac.il

 הטכניון, חיפה
טל נאמן
רכזת תכנית "אודיסיאה", היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה
טל' 04-8293034
atid@technion.ac.il

הטכניון - שלוחה במכללת תל-חי
דר' חנה פרנקל
מנהלת תכנית "אודיסיאה"
טל' 04-8181463
hannaf@telhai.ac.il

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
יערית פלטו
רכזת תכנית "אודיסיאה", מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע
טל' 074-7795406
fsi@post.bgu.ac.il

תכנית אלפא
אוניברסיטת תל אביב
רכזת תכנית אלפא, אוניברסיטת תל אביב לנוער
טל כץ
טל' 03-6408485
talkatz@tauex.tau.ac.il

 מכון ויצמן למדע
אלי עמדי
רכז תכנית אלפא, מכון דוידסון לחינוך מדעי
טל' 08-9378338
eliau.amedi@weizmann.ac.il

האוניברסיטה העברית בירושלים
איילת תדמור
רכזת תכנית אלפא, מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה
טל' 02-6584165
ayelett@savion.huji.ac.il

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
רויטל כץ-פדה
רכזת תכנית אלפא, היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה
טל' 077-8871481
alpha@technion.ac.il

אוניברסיטת אריאל בשומרון
מוריה לביא
רכזת תכנית אלפא, היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער
טל' 074-7233032
moriyal@ariel.ac.il

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מזל מלכה
רכזת פדגוגית תכנית אלפא, מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע
טל' 08-6479833
mazalmalka@gmail.com

תכנית אידיאה
אוניברסיטת תל אביב
טל כץ, רכזת תכנית "אידיאה", אוניברסיטת תל אביב לנוער
טל' 03-6408485
talkatz@tauex.tau.ac.il