האם אני יכול להירשם?

תכנית אלפא מופעלת בשני מודלים – מודל תלת-שנתי לבוגרי כיתות ח' ומודל דו-שנתי לבוגרי כיתות ט'.
תלמידי כיתות ח' יכולים להירשם למודל התלת-שנתי שמופעל במכון ויצמן למדע ובאוניברסיטת אריאל בשומרון (באוניברסיטת אריאל התכנית מיועדת לבנות בלבד).
תלמידי כיתות ט' יכולים להירשם למודל הדו-שנתי שמופעל באוניברסיטת תל אביב לנוער, באוניברסיטה העברית, בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תכנית אלפא מיועדת לתלמידים שהוכרו כמחוננים ע"י האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. עם זאת, תלמידים שלא אובחנו בעבר כמחוננים ובית הספר שלהם ממליץ על הצטרפותם לתכנית או שהם חושבים שהם מתאימים לדרישות, מוזמנים להירשם לתכנית, ואם יעברו בהצלחה את שלב המיון הראשוני, יופנו לאבחון שיעשה ע"י הזכיין לנושא במשרד החינוך. האבחון ייערך באופן מרוכז בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המפעילים את התכנית .עם קבלת תוצאות האבחון נודיע לכל מי שעברו את האבחון אם הם יכולים להמשיך את תהליך המיונים של התכנית

מועדי האבחונים:

שם האוניברסיטה

תאריך

שעה

מכון וויצמן למדע

19.4.17

16:00

אוניברסיטת תל אביב לנוער

20.4.17

16:00

אוניברסיטת אריאל בשומרון

23.4.17

15:00

הטכניון- מכון טכנולוגי בישראל

26.4.17

15:30

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

26.4.17

15:00

האוניברסיטה העברית בירושלים

27.4.17

15:00