האם אני יכול להירשם?

.תכנית אלפא מופעלת במודל הדו-שנתי לבוגרי כיתות ט'.
תכנית אלפא מיועדת לתלמידים שהוכרו כמחוננים ע"י האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. עם זאת, תלמידים שלא אובחנו בעבר כמחוננים ובית הספר שלהם ממליץ על הצטרפותם לתכנית או שהם חושבים שהם מתאימים לדרישות, מוזמנים להירשם לתכנית, ואם יעברו בהצלחה את שלב המיון הראשוני, יופנו לאבחון שיעשה ע"י הזכיין לנושא במשרד החינוך. האבחון ייערך באופן מרוכז בכל אחד מהמוסדות האקדמיים המפעילים את התכנית .עם קבלת תוצאות האבחון נודיע לכל מי שעברו את האבחון אם הם יכולים להמשיך את תהליך המיונים של התכנית

מועדי האבחונים:

שם האוניברסיטה

תאריך

שעה

מכון וויצמן למדע

מועד יפורסם בהמשך

 

אוניברסיטת תל אביב לנוער

מועד יפורסם בהמשך

 

אוניברסיטת אריאל בשומרון

מועד יפורסם בהמשך

 

הטכניון- מכון טכנולוגי בישראל

10.4.2018

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מועד יפורסם בהמשך

 

האוניברסיטה העברית בירושלים

מועד יפורסם בהמשך