רקע ברירת מחדל

האוניברסיטה העברית - מחנה קיץ לבוגרי כיתות ט'