רקע ברירת מחדל

אוניברסיטת תל אביב - מחנה קיץ לבוגרי כיתות ט'