מוסדות אקדמיים המשתתפים בתכנית

לחץ על סמל המוסד הרצוי 

תלמידי כיתות ט: 

תלמידי כיתות ח: