מרכז מדעני העתיד שומר על הקשר עם בוגרי התכניות ומביא אותם ואיתם למימוש היכולות בהמשך דרכם.
אסכולה היא רשת בוגרים חברתית-מקצועית המיועדת לכל תלמידי התכניות של מרכז מדעני העתיד - אודיסיאה, אלפא, אידיאה ואולימפיה - שסיימו בהצלחה את לימודיהם בתיכון. רשת זו נועדה להוות מרחב משותף רלוונטי ועדכני לכל הבוגרים, מרחב שבו הם פועלים בצורה וולונטרית בהלימה למאפייניהם, לצורכיהם ולתפיסת עולמם. פעילות הבוגרים מתקיימת לאורך כל שנות חייהם באופנים שונים ומגוונים - מרגע סיום לימודיהם, בזמן שירותם הצבאי, בלימודים האקדמיים ובמהלך הקריירה המקצועית שיפתחו.

אסכולה מסייעת לבוגרי התכניות של מרכז מדעני העתיד לממש את הפוטנציאל האישי והקבוצתי שלהם, ומשמשת להם פלטפורמה לגבש יחד את האופן הנכון ביותר בעבורם. בדרך זו, רשת הבוגרים מסייעת ותומכת בכל אחד מן הבוגרים על מנת שיגיעו למיצוי עצמי ובה בעת יפתח
את הפוטנציאל הקבוצתי, כך שיהוו בעתיד מנהיגות אחראית בתחומי המדע והטכנולוגיה במדינת ישראל, ויהיו ראש חץ שיוביל את המחקר, הפיתוח והחינוך המדעי-טכנולוגי בישראל.

פעילות רשת הבוגרים
הרשת תפעל ב-3 ממדים מרכזיים:

  1. אישי- ליווי הבוגרים עומד במרכז העשייה של הרשת בכל אחד מן השלבים בתהליך התפתחותם של הבוגרים, על מנת להגדיל את הסיכוי שלהם להצליח בכל שלב ושלב. במסגרת ליווי פרטני זה אנו מספקים סיוע, ייעוץ, תמיכה, הנגשה של ידע רלבנטי ופיתוח כלים שיאפשרו התפתחות אישית של כל אחת ואחד.
  2. קבוצתי – רתימת הבוגרים וגיוסם לטובת הקבוצה שממנה צמחו ולמען רווחת חברי הרשת וקידומם בשלבים השונים ובמסגרות השונו
  3. הובלת שינוי- רתימת הבוגרים לעשייה למען הכלל, החברה והקהילה כפועל יוצא מהתמחותם לשיפור הסביבה ושאיפה למיטביות בכל תחום שבו יעסקו בעתיד.

    בוגרי רשת אסכולה עונים על
    עשר שאלות בעשר דקות