top of page
לוגו תוכנית אלפא

ד"ר גולן משה להט

אלפא היא האות הראשונה באלפבית היווני, ומקורה האטימולוגי בשפה הפניקית והעברית הקדומה. כראשונה בסדר האותיות, נוטים, על פי רוב, להשתמש באות זו כסמל לתחיליות (נניח חוזה משפטי שאינו גמור, או ישו שבברית החדשה ציין שהוא "אלפא ואומגה", קרי הראשית והאחרית של הכול) ובעיקר הנהגה ודומיננטיות. כך, לשם דוגמא, בביולוגיה נהוג לציין זכר שליט בקבוצתו כ"זכר אלפא".

ברבות הימים, בעיקר לאחר המהפכה המדעית של העידן המודרני בכלל והתיאוריה הדרוויניסטית בפרט, אלפא, או השאיפה "להיות ראשון", זכתה לפרשנות הישרדותית, שלא לומר קיומית. הראשון לשרוד היה לאו דווקא החזק מכולם (אם כי לעיתים גם זה היה המקרה), אלא, בדרך כלל, מי שנולד כבעל מידת ההתאמה הטובה ביותר לסביבתו. הדרוויניזם שהחל ביולוגי והמשיך חברתי-פוליטי, כבר במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19, קידש את הראשוניות כמושג נחשק, שרק אומות "בריאות", שסיכוייהן לנצח במלחמת הקיום בין הלאומים גבוהים במיוחד, עשויות להחזיקו באמתחתן.

במהלך המאה העשרים להיות אלפא, קרי ראשון, זכה גם לפרשנויות אינדיבידואליסטיות בולטות. בעידן בו נפוץ קפיטליזם המקדש תחרותיות ואינטרס עצמי – השאיפה "לנצח", כלומר להרוויח מהר יותר וכמה שיותר, הפכה לחזות הכול, באמצעותה נמדדת הצלחת חיינו כפרטים.

במסגרת פעילות פיננסית, חברתית או אקדמית, ניכר, אפוא, שבכדי להיות ראשון, יש לשאוף להצטיינות, שתהא מושתתת על חדשנות פורצת דרך, שקדנות, חריצות והתלהבות לימודית כאחד. הניתן לחשוב על תולדות המדע ללא ה"אלפות" שהזניקו אותו לאורך הדורות? היש מהפכה מדעית ללא קופרניקוס, גליליאו גליליי וניוטון? היש גנטיקה ללא ניסויי האפונים של מנדל? אסטרונומיה ללא קפלר והאבל? פיזיקה ללא איינשטיין או נילס בוהר?

להיות "אלפא", משמעו להוביל, להנהיג, להיות מוכן, לעיתים, לשלם מחיר חברתי עבור אמיתות, שאין מתפשרים עליהן, לקבל החלטות שאינן המובנות או המקובלות ביותר בהכרח. הליכה זו, "נגד הזרם" לעולם קשה ומאתגרת היא, קל וחומר עבור בני נוער, שמזווית הראיה בה הם נתונים, פעמים רבות המקובל נתפש כאפשרות הבחירה היחידה העומדת על הפרק. אלפא תהא המקום להראות שניתן גם אחרת.

 

*ד"ר גולן משה להט הוא מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב והמנהל האקדמי של תוכנית אידיאה באוניברסיטת תל אביב.

bottom of page