top of page

פרס גור אריה - המנהל לחינוך התיישבותי

Gur Aryeh Prize

פרס "גור אריה" מוענק מידי שנה על ידי המנהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי במשרד החינוך במטרה לעודד תלמידים במוסדות החינוך שבפיקוחו - בתי ספר אזוריים ובתי ספר בכפרי נוער - להכין עבודות גמר ברמת 5 יח"ל בתחומי דעת שונים הקרובים לליבם. העבודות נבדקות בידי צוות אנשי אקדמיה הממליץ על עבודה מצטיינת בכל תחום. מתוך כלל בתי הספר באגף לחנוך התיישבותי נבחרות עשר עבודת מצטיינות. 

The “Gur Arye” Prize is bestowed each year by the Ministry of Education’s Settlement and Boarding School Authority, in order to encourage students attending educational institutions within its jurisdiction - regional schools and schools located in youth villages - to prepare 5-point level research projects in various fields of interest. The projects are graded by academic professionals, who recommend an excellent project in each field. 10 excellent projects are recommended out of all the projects submitted by students attending schools affiliated with the Authority.

This year, 4 of the 10 prizes were awarded to Future Scientists Center students.

הפרסים הוענקו לתלמידות ותלמידי מרכז מדעני העתיד בנושאים הבאים:


פיסיקה

בתחום פיסיקה זכתה ענבר טננבאום תלמידת תוכנית אלפא באוניברסיטת בן גוריון לנוער על עבודתהבנושא: חקירת הגורמים המשפיעים על התקיימות ההיתוך הגרעיני בשיטת ההכלה האינרציאלית והערכת כמות אנרגית הלייזר שצריך להשקיע כתוצאה מסטייה מאידאליות. בהנחיית פרופ' דב שוורץ מקמ"ג והועדה לאנרגיה אטומית.בימים אלו, העולם ניצב בפני בעיה קריטית: צריכת האנרגיה העולמית עומדת לעלות פי 3 עד שנת 2050 בעוד מקורות האנרגיה המתכלים, כשמם הם עומדים להתכלות. על כן, עלינו למצוא מקורות אנרגיה לא מתכלים שתנובת האנרגיה שלהם גבוהה. אחד הפתרונות האפשריים הוא היתוך בהכלה אינרציאלית. שיטה זו צפויה להניב כמות רבה של אנרגיה, אך עד כה טרם הגיעה למימוש. המנגנונים האנרגטיים שמפחיתים ומוסיפים לכמות האנרגיה של המערכת מוכרים אך כאשר מנסים לבצע את ההיתוך על בסיס קו ההצתה הנובע ממנגנונים אלה, ההיתוך לא מתממש. במחקר זה אנו בוחנים פקטורי מערכת שונים על מנת שנוכל להגדיר את התנאים המינימליים הדרושים להגעה להיתוך גרעיני בפועל. ככל שנגדיל את פקטורי אי הוודאות של המערכת, כך נצטרך להשקיע יותר אנרגיה (עבור מנגנונים גורעי אנרגיה) או פחות אנרגיה (עבור מנגנונים מוסיפי אנרגיה) במערכת. בהתחשב באי הוודאות רייליטיילור, קריסת קליפת הקפסולה, אפקט בריחת חלקיקי קרינת אלפא וזיהום הגז המערכתי נצטרך להשקיע פי 2.56-10.24 יותר אנרגיה על מנת להגיע לתנאי ההצתה המינימליים.


פילוסופיה

בתחום פילוסופיה זכתה נעמה שנבייאום תלמידת תוכנית אידיאה באוניברסיטת תל אביב לנוער על עבודת בנושא תפישת היופי לפי אפלטון, בהנחיית: מנחה אישי אמיר יריצקי ומנחה קבוצתית יעל גזית.בעבודתה התבוננה נעמה על אותם רעיונות גדולים בדרך מעט שונה – חווייתית ואינטואיטיבית יותר, סודות הקסם הדיאלוגים האפלטוניים הייחודיים. פילוסופיה, "אהבת החוכמה", כשמה כן היא – אהבה. על כן, ההתעסקות בה צריכה להתחיל מהלב. עלינו להתבונן תמיד ביופי שבדברים, להתרגש ממנו עד עומקי נשמתנו וללכת בעקבות החושים שלנו.כבר בתקופה הקדם-סוקרטית החלו להופיע רעיונות בדבר טבעו של היופי והאמת, רעיונות בעלי מעמד חשוב ונצחי בשיח האסתטי. אחד מההוגים הבולטים שעסקו בשאלות אלו הוא ללא ספק אפלטון. אחד מהנושאים בהם הדיאלוגים של אפלטון עוסקים הוא כאמור השאלה "מהו יופי?", המוצג לא פעם בתיווך האהבה וכאמצעי להגיע לאמת.המחקר יבקש בזאת להצביע על ייחודו של אפלטון כמי שמקשר בהכרח את הדיון ביופי עם הדיון באהבה כחלק ממחקר תבוני. זאת, בניגוד למענה הפילוסופי השגרתי לשאלות הללו מבוסס על פי רוב על ההנחה לפיה קיימת אבחנה חדה בין מושג האמת ומושג היופי, שכן הראשון, לכאורה, מושתת על שיקול דעת תבוני בלבד והשני מזוהה עם ההיבטים הלא רציונליים בנפש.


ביולוגיה

בתחום ביולוגיה זכה התלמיד איתן יהודה, תלמיד תוכנית אלפא באוניברסיטת תל אביב לנוער על עבודתו בנושא: שימוש בנוגדנים מונוקלוניים לצורך זיהוי אנטיגנים הקשורים לגידול בפחמימות. המחקר נערך במעבדתה של ד"ר ורד פדלר קרווני בהנחייתו של רון אמון. מנחה קבוצתי ד"ר יאיר פוזניאק.מחלת הסרטן ממשיכה להיות אחד מגורמי התמותה המובילים בעולם ומחייבת פיתוח של פתרונות יצירתיים. פיתוח כזה מהשנים האחרונות הוא האימונותרפיה: שדרוג ותגבור של מערכת החיסון הטבעית של הגוף במלחמתה בסרטן. תחום זה כולל פיתוח של פתרונות תאיים, הנדסה גנטית ושדרוג של נוגדנים. האימונותרפיה מוגדרת כפריצת דרך משמעותית בטיפול במחלה. מטרת המחקר היתה לאפיין נוגדנים המצליחים לזהות אנטיגנים סוכריים ייחודיים לתאי גידול הנקראים SLEa.בדקנו שני נוגדנים: נוגדן זן-בר שידוע שמצליח לזהות את האנטיגן, ונוגדן שעבר מוטציות אקראיות. ההשערה שלנו הייתה שהנוגדן המוטנטי יקשר לאנטיגן בצורה טובה יותר מאשר נוגדן זר-הבר. העבודה כללה ייצור של הנוגדנים בשורות-תאים, בדיקות ריכוזים שונות ולבסוף מבחן היקשרות מסוג ELISA. מצאנו כי אכן, הנוגדן המוטנטי קשר את האנטיגן טוב יותר באופן מובהק מאשר נוגדן זן הבר, ולא קשר אנטיגנים אחרים, מה שמראה על שימור הספציפיות הגבוהה שלו. לנוגדן המוטנטי פוטנציאל תרפויטי בסרטן המעי הגס וסרטן הלבלב, שמבטאים רמות גבוהות של SLEa.


כימיה

בתחום כימיה זכה התלמיד מרדכי סמבול, תלמיד תוכנית אלפא באוניברסיטת תל אביב לנוער על עבודתו בנושא: שיפור טכניקת PM-LR למדידת מרחקים בין אטומים. המחקר נערך מחקרו במעבדתו של פרופ' אמיר גולדבורט בהנחייתה של מריה מקריניץ'. מנחה קבוצתי ד"ר דניאל מדר.

מחקר האטומים תורם כמעט לכל ענף מדעי ואפיון מבני של מולקולות בסיסי בפתרון מגוון בעיות בתחומים כמו כימיה, הנדסת חומרים וביולוגיה ותורם לפיתוח טכניקות יעילות ומדויקות לאפיון מבני של מולקולות. למדידת מרחקים בין אטומים, יש חשיבות גבוהה (Goldbourt, A. (2014)). PM-LR (Phase Modulated LA-REDOR) זוהי טכניקה מדויקת וחזקה למדידת מרחקים בין גרעין אטום עם סיבוב של ½ (ספין הוא תכונה מגנטית הנמדדת בכפולות של מחצית) לבין גרעין אטום עם סיבוב גדול מ ½ . שיטה זו כוללת העברת רצף של פולסים על אחד הגרעינים וקבלת ממנו NMR (תהודה מגנטית גרעינית). על ידי השוואת האות המתקבל כאשר קיים אינטראקציה דיפולרית בין שני הגרעינים וכאשר הוא מנותק, בניסויים באורך משתנה ניתן לחלץ את המרחק בין הגרעינים (Nimerovsky, E. (2014)). ניתן להשתמש בשיטה זו רק כאשר ההבדל בין התדרים של שני הגרעינים הוא גדול, עקב הסתמכותה על השימוש בשני משדרים. עם זאת, לשיטה זו יש יתרון על פני טכניקות אחרות, כגון קריסטלוגרפיה, מכיוון שהחומר שנמדד אינו צריך להיות מסיס או גביש.

2021 Peled Prize Winners

Noa Broder is an Alpha Program student at Ben Gurion University of the Negev.

She was awarded the 2021 Peled Prize for her research on “The Creation of Atomic Particles.” Her research was conducted within the framework of the Alpha Program in Ben Gurion University of the Negev’s Nano-fabrication unit, under the tutelage of Dr. Erez Golan.

Noa’s research made it to the finals of the Young Scientists and Developers in Israel competition. Noa explained that the electronics industry is on a mission to minimize the electronic particles in order to increase the speed of processors’ calculations. Currently used in all computers, electronic particles are based on the movement of electrons. Conversely, there are new particles currently being researched that are called atomic particles. These are based on the capturing of single atoms using magnetic fields, the cooling of atoms until they come to a near-complete stop, and controlling their movement. Despite the significant differences between these two types of particles, there are similarities regarding the process in which they are created. The process in which atomic particles are created involves the use of SU8 photoresist. This substance, also used in the creation of electronic particles, can isolate the particles, provides satisfactory transparency, is suitable for work in high vacuum states, has strong mechanical properties and structural stability - all characteristics befitting of the photolithography process. An important goal in this creation process is the outer layer’s low level of ‘roughness,’ which enables one to observe it under a golden mirror layer. Noa examined two factors that influence the roughness level:

  1. The thickness of the photoresist layer placed on the base layer

  2. The photoresist’s chemical concentration. The results indicate that one can create an atomic particle that can more efficiently return laser beams. This study used highly-advanced tools.

 

Gali Inbar is an Alpha Program student at the Tel Aviv University for Youth.

She was awarded the 2021 Peled Prize for her research on polymer micelles as smart drug transportation systems. The research was conducted within the framework of the Alpha Program at Tel Aviv University’s School of Chemistry, under the tutelage of Professor Roi Amir and doctoral student, Gadi Slur.  

Gali explained that the method of sending out medications enables a more focused transportation of medication molecules to specific body tissue, by means of nano-carriers. A nano-carrier is a general name for a group of nano-particles that can bind themselves to the medication’s molecules - or capture them - and transport them to the target area in the body, break down selectively, and release the medication into the target tissue. One of the common types of nano-carriers is the micelle. The goal of this study was to understand the effect of various types of connections within the amphibious molecules that comprise the micelle, as well as within the molecules that are trapped within the micelle, how they are trapped, and what the trapping process entails. Two types of micelles and two types of hydrophobic molecules that simulate medications trapped in micelles were used. A tool examined four different systems for each micelle, as well as each hydrophobic-medication-simulating-molecule’s trapping capabilities. The study found that there is a connection between the hydrophobic-ness of the chemical connection in the nucleus, and the micelle’s trapping capability. The results indicate that there is an advantage to the אסטרי connection over the האמידות connection, with respect to the medication’s trapping efficiency within the micelle. Namely, the more functional the connection is within the micelle’s nucleus, the more functional the connection is within the medication-modeling-molecule (more hydrophobic), leading to the medication-modeling-molecule achieving greater trapping rates. This understanding can lead to the better controlling of medication molecule concentrations within the desired nuclei. During her study, Gali used analytical tools.
bottom of page