top of page

תחרות Brain Bee

תחרות הבינלאומית לתלמידים מכל רחבי העולם בתחום מדעי המוח.
בתחרות נבחנת בקיאותם של המתחרים בנושאים שונים במדעי המוח, כגון הבסיס העצבי של החושים, זיכרון, רגשות, זקנה, שינה, אנטומיה של המוח ומחלות נוירולוגיות. התלמידים המעוניינים להשתתף בתחרות לומדים את החומר באופן עצמאי מתוך הספר "Brain Facts" בהוצאת האגודה האמריקאית למדעי המוח, ששאלות התחרות מתבססות עליו.

תחרות Brain Bee
תחרות הבינלאומית לתלמידים מכל רחבי העולם בתחום מדעי המוח

בכל מדינה שמשתתפת בתחרות מתקיימת תחרות ארצית, והתלמידים הזוכים במקום הראשון מ-25 מדינות בערך, זוכים לייצג את מדינתם בתחרות הבינלאומית המתקיימת בכל שנה במדינה אחרת. הזוכה במקום השני בתחרות הארצית ישתתף בקורס קיץ במסגרת נוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב.

שלב ארצי Israel Brain Bee
בהובלת אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם מכון דוידסון

מה בתחרות?
בתחרות נבחנת בקיאותם של המתחרים בנושאים שונים במדעי המוח, כגון הבסיס העצבי של החושים, זיכרון, רגשות, זקנה, שינה, אנטומיה של המוח ומחלות נוירולוגיות. התלמידים המעוניינים להשתתף בתחרות לומדים את החומר באופן עצמאי מתוך הספר "Brain Facts" בהוצאת האגודה האמריקאית למדעי המוח, ששאלות התחרות מתבססות עליו.

פרטים נוספים:
מיועד תלמידים בכיתות י'-י"ב (גילאי 18-15)
האירועים יתקיימו באוניברסיטת תל-אביב
* ההשתתפות ללא עלות אך כרוכה ברישום מראש

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page