top of page

מצוינות למדע באוניברסיטת תל אביב לנוער

Science Excellence Tel Aviv University

מצוינות למדע באוניברסיטת תל אביב לנוער

תוכנית הלימודים - מצוינות למדע באוניברסיטה תל אביב לנוער
התוכנית נועדה לספק מענה לתלמידות צעירות וסקרניות בתחומי המדעים המדויקים ולהצמיח עתודה שתשתלב בתכניות המצוינות במדעים ובפרט בתוכנית אודיסיאה. בין מטרות התוכנית להגביר את תחושת השייכות של הבנות לעולם המדע והאקדמיה. הלימודים יועברו ע"י צוות אקדמי מאוניברסיטת תל אביב, בעיקרו נשי, דוקטורנטיות ומסטרנטיות מתחומי המחקר הרלוונטיים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, הנדסה ומדעי המחשב). התוכנית מספקת חווית למידה השמה דגש על פיתוח חשיבה ויצירת עניין ומותאמת לקהל היעד. יש דגש על רמת למידה גבוהה תוך מפגש עם מודלים נשיים לחיקוי - סטודנטיות לתארים מתקדמים וחוקרות מובילות בתחומן.

הרשמה:

תלמידות מחוננות ומצטיינות הלומדות בכתה ז', בעלות חשיבה בוגרת ועצמאית, מוטיבציה גבוהה וסקרנות לימודית ובעלות התנהגות טובה מאוד.

קהל היעד:

אודות התכנית:

מסלולים:ימים ושעות פעילות:

תנאי הקבלה לתוכנית:

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה פתוחה ותסתיים ב-21 בינואר 2024 - להרשמה לחצו כאן

מפגש חשיפה: מפגש חשיפה לתוכנית מצוינות למדע באוניברסיטת תל אביב יתקיים בתאריך: 

יום ראשון | 31 בדצמבר 2023 | שעה 18:00 | מפגש מקוון

לצפייה בהקלטת המפגש - מצוינות למדע באוניברסיטת תל אביב


מבחן מיון
הבחינה תכלול חשיבה כמותית מתמטית בשילוב שאלות המבוססות על הרצאה/ות בתחומי ידע מדעיים נוספים. כמו כן, לפני הבחינה, המועמדות יוזמנו לסדנאות הכרות בקבוצות קטנות במתכונת מקוונת (מועדים יעודכנו בקרוב).

לקובץ שאלות לדוגמא לחצו כאן.

תהליך המיון:

סמסטר ראשון
כיתה ז' - 14 מפגשים. ימי רביעי בין השעות 16:00-20:00. התלמידות ילמדו חטיבות ידע באסטרופיזיקה, מדעים פלנטריים וחלל לצד תרגול שבועי במתמטיקה. הלימודים בחטיבת הידע ישימו דגש על שני נושאים עיקריים: חיפוש חיים מחוץ לכדור הארץ ומהלך חיי כוכבים. תוך כדי הלימודים יתנסו הבנות במפגשי סימולציה וכן במעבדות רלוונטיות לתחום. מתמטיקה אבל קצת אחרת - התלמידות ילמדו נושאים שונים במתמטיקה ובעיקר ילמדו לחשוב מעט אחרת את התחום. נושאים לדוגמה: תורת הקבוצות | אלגברה - תכונות של פעולות + טריקים לחישובים מהירים | קומבינטוריקה | אלגוריתם על גרפים ; אלגוריתם prim ושימושים | הסבר כללי ואינטואיטיבי על המושג אינסוף ועוד.


מחנה קיץ
סמינר קיץ - מתקיים בסוף כיתה ז' לאורך שלושה ימי פעילות כולל לינה אשר יכללו פעילות אקדמית המבוססת על למידת חקר חווייתית ופעילות חברתית שנועדה לגבש וליצור הזדמנויות להיכרויות משמעותיות יותר. הפעילות האקדמית תתקיים באוניברסיטת תל-אביב והפעילות החברתית והלינה בכפר הירוק (מועדים יעודכנו בקרוב).


סמסטר שני
כיתה ח' – 14 מפגשים. ימי רביעי 16:00-20:00.

מבנה התכנית:

פעילות:

תחומי מחקר:

ד"ר שירי רזניק - יועצת מקצועית אקדמית
טל כץ - מנהלת פדגוגית
דלית בן דיין - מנהלת התוכנית

לפרטים נוספים ויצירת קשרdalitbd@tauex.tau.ac.il ,03-6408343

צוות התכנית במוסד האקדמי:

הסעות:

عن البرنامج:

جمهور الهدف:

مسارات:

أيام وساعات العمل:

مراحل القبول:

مجالات البحث:

عملية الفرز:

مسار البرنامج:

الفعاليات:

طاقم البرنامج:

سفريات:

About the Program:

Registration:

Registration Description

Target Audience:

Tracks:

Program Timetable:

Admissions Terms:

Admissions Process:

Program Structure:

Activities:

Research Fields:

Staff:

Transportation:

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page