top of page

קולות קוראים

לוגו מרכז מדעני העתיד

קולות קוראים לתוכניות מרכז מדעני העתיד

"קרב יוזמות בחינוך" שבמימון קרן מיימונידיס, מפעילה את מרכז מדעני העתיד לקידום מחוננים ומצטיינים. במסגרת מיזם משותף בין המשרד ו“קרב“, מופעלת תוכנית "מצוינות למדע" שמטרתה העיקרית להגדיל השתתפותן של תלמידות בתוכנית "אודיסיאה" של המרכז, עם דגש על מסלולים אשר מתמקדים במדעים מדויקים, מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, ובתוכנית ”אקדמיה בתיכון“ של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. לצפייה בקול קורא לחצו כאן.


לצפייה בנספח התקציבי לחצו כאן.

לצפייה בקובץ שאלות תשובות לחצו כאן.


קול קורא להפעלת תוכנית מצוינות למדע

"קרב יוזמות בחינוך" במימון קרן מיימונידיס, מפעילה את מרכז מדעני העתיד לקידום תלמידים מחוננים ומצטיינים. במסגרת תכנית משותפת (מיזם משותף) עם משרד החינוך, המרכז מפעיל את "נבחרות ישראל במדעים", פעילות לקידום הישגים באולימפיאדות הבינלאומיות במדעים. נבחרות ישראל במדעים כוללות שש נבחרות – נבחרת ישראל הצעירה במדעים, וחמש נבחרות בוגרות בתחומים מתמטיקה, כימיה, מדעי המחשב, ביולוגיה ופיזיקה. הקול הקורא המצורף מתייחס להפעלה של נבחרת ישראל במדעי המחשב החל משנת תשפ"ה, לאור העקרונות והדרישות של נבחרות ישראל במדעים שנקבעו ע"י משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד. לצפייה בקול קורא לחצו כאן.


לצפייה בנספח התקציבי לחצו כאן.

קול קורא להפעלת נבחרת ישראל במדעי המחשב

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page