top of page
נבחרותישראל במדעים.png

מבחני מיון לנבחרות ישראל במדעים  

המיונים לנבחרות ישראל במדעים יתקיימו השנה בחודש מאי 2024. בדף הבא תוכלו להתעדכן במועדי המבחן הראשון לנבחרות השונות, ובקישורים לפורטל משרד החינוך שם תמצאו מבחנים לדוגמא ופרטים נוספים אודות התהליך והפעילות. לצד המיונים לחמש נבחרות ישראל הבוגרות, יתקיים השנה גם תהליך המיון לנבחרת ישראל הצעירה במדעים המהווה עתודה לנבחרות הבוגרות המיונים לנבחרת הצעירה מיועדים לתלמידי.ות כיתות ז' בלבד. שימו לב - מועדי א' יתקיימו באופן מקוון דרך כניסה לפורטל משרד החינוך. לנבחרות בהן קיימים שני מועדים - ניתן להיבחן פעמיים, התוצאה הגבוהה היא זאת שתילקח בחשבון. כמו כן שעות הבחינה המוצגות מטה מתארות את פרק הזמן בו הבחינה זמינה בפורטל (ניתן להיכנס בכל רגע נתון בפרק זמן זה, בפועל זמן הבחינה הינו 90 דקות). לפורטל הנבחרות של משרד החינוך לחצו כאן.

נבחרות ישראל במדעים הינן מיזם משותף של מרכז מדעני העתיד בשיתוף משרד החינוך -  מינהל חינוך טכנולוגי, האגף למצוינות בחינוך הטכנולוגי.

שלב א' בתהליך המיון לנבחרת ביולוגיה יתקיים בשני מועדים:

יום שלישי | 7.5.24 | בין השעות 9:00-14:00

יום חמישי | 16.5.24 | בין השעות 14:00-18:00

כניסה לדף נבחרת ביולוגיה בפורטל משרד החינוך

נבחרת ביולוגיה: 

שלב א' בתהליך המיון לנבחרת כימיה יתקיים בשני מועדים:

יום חמישי | 2.5.24 | בין השעות 9:00-14:00

יום רביעי | 8.5.24 | בין השעות 14:00-18:00

כניסה לדף נבחרת כימיה בפורטל משרד החינוך

נבחרת כימיה:

שלב א' בתהליך המיון לנבחרת מדעי המחשב יתקיים ב:

יום רביעי | 8.5.24 | בין השעות 11:00-18:00

כניסה לדף נבחרת מדעי המחשב בפורטל משרד החינוך

נבחרת מדעי המחשב:

שלב א' בתהליך המיון לנבחרת מדעי המחשב יתקיים ב:

יום שלישי | 7.5.24 | בין השעות 9:00-14:00

יום חמישי | 16.5.24 | בין השעות 14:00-18:00

כניסה לדף נבחרת מתמטיקה בפורטל משרד החינוך

נבחרת מתמטיקה:

שלב א' בתהליך המיון לנבחרת פיזיקה מתבצע בשתי רמות שונות - לתלמידי.ות כיתה י' ולתלמידי.ות כיתה י"א. המבחנים יתקיימו ב:

יום חמישי | 2.5.24 | בין השעות 11:00-18:00

כניסה לדף נבחרת פיזיקה בפורטל משרד החינוך

נבחרת פיזיקה:

 המיונים לנבחרת הצעירה מיועדים לתלמידי.ות כיתות ז' בלבד. שלב א' בתהליך המיון לנבחרת הצעירה במדעים יתקיים בשני מועדים:

יום חמישי | 9.5.24 | בין השעות 9:00-14:00 
יום רביעי | 15.5.24 | בין השעות 14:00-18:00

כניסה לדף הנבחרת הצעירה בפורטל משרד החינוך

הנבחרת הצעירה במדעים:

bottom of page