top of page

התמחות במרכז המחקר והמידע של כנסת ישראל

תלמידי י"ב, בוגרי תוכנית אידיאה מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל אביב,זכו להתנסות מעשית במחקר מדיניות במרכז המחקר והמידע של הכנסת. ההתמחות התקיימה כחלק מפעילות שנת יב' אשר הוצעה לתלמידים בשני המוסדות וכהמשך לקשר שנוצר בין תוכנית אידיאה למרכז המחקר והמידע של הכנסת אשר החל במחנה הקיץ הראשון של מחזור א' באוניברסיטה העברית.

במסגרת ההתנסות, שנערכה בעיקר באופן מקוון בעקבות מגבלות הקורונה והמרחק של חלק מהתלמידים מהכנסת, חוקרים בכירים בממ"מ ליוו את התלמידים בכתיבת מחקרי מדיניות באופן שמדמה את עבודת החוקרים וחשפו בפניהם היבטים נוספים של עבודת הפרלמנט, חלקו איתם את האתגרים איתם הם מתמודדים וכדומה.

כל זאת במטרה לתת לתלמידים, שהתנסו קודם לכן במחקר עם אוריינטציה אקדמית, התנסות בעבודת מחקר מדיניות עם היבט יישומי ושונה מזה שהם הכירו.
לאור העובדה שמדובר בשנת הפיילוט של ההתמחות וכן עקב מגבלות הקורונה ואיסור הכניסה לכנסת, התוכנית בפועל שונתה ונאלצנו לבטל מפגש פיזי שנועד להיערך בכנסת ולכלול ביקור בוועדת חוק חוקה ומשפט ופגישה עם ח"כ גלעד קריב.

להלן הצגת המחקרים:


אלה אסיאג ויערה נאמן הכינו סקר בנושא שוויון מגדרי בתנועות נוער, בהנחיית החוקרות אתי וייסבלאי ויסכה מוניקנדם-גבעון. לצפייה בסקירה לחצו כאן


יערה נאמן, תלמידת תוכנית אידיאה, אוניברסיטה העברית. לומדת אור תורה סטון לבנות בירושלים.יערה כתבה את עבודתה על תפיסת החירות במאות ה-19 וה-20, ובעיקר על האופן שבו מאורעות היסטוריים מעצבים את תפיסת החירות. היא בחנה ברצינות הוגים כמו ג'ון סיוטארט מיל, ישעיהו ברלין ומילטון פרידמן. זאת עבודה תיאורטית ומרשימה מאוד והיא משלבת פילוסופיה, מדעי המדינה, היסטוריה ועוד. העבודה נכתבה באזרחות, תחת ההנחיה של תום אשד בהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית.

אלה אסיג, תלמידת תוכנית אידיאה, באוניברסיטת תל אביב. לומדת בתיכון קוגל בחולון.אלה כתבה את עבודתה השפעות החינוך המופרד מגדרית על נשים בוגרות מערכת זו בהנחיית ליאת סגול.


איילת השחר בר לב, הכינה סקר בנושא עמדות ומניעים בקרב בני נוער בנוגע לשתיית אלכוהול, בהנחיית החוקרות נורית יכימוביץ' כהן ומריה רבינוביץ'. לצפייה בסקר לחצו כאן

איילת השחר בר לב, תלמידת תוכנית אידיאה באוניברסיטה העברית, לומדת באולפנת אור-תורה, נווה חנה באלון שבות. 

נושא העבודה של איילת השחר היה האופן שבו מעמד חברתי משפיע על ציניות, תוך בירור עמוק של המושג הזה. המחקר התמקד בבני נוער והיא העבירה את השאלון למאות בני נוער (גיל ממוצע 15.9) מכל הארץ. היא ניתחה את הנתונים בצורה בוגרת מאוד מתוך מטרה ברורה להפיק מהם משמעויות טיפוליות וחברתיות שיכולות להשפיע על התנהלות בבית הספר, מול מורים ומול חברת השווים.

איילת כתבה את עבודתה במדעי החברה בהנחיית ד"ר חגי אלקיים שלם מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית.


סתיו עזר, כתב סקירה משווה על הפקת אנרגיה משריפת פסולת, בהנחיית החוקרים אילה אליהו ואהוד בקר. לצפייה בסקר לחצו כאן

סתיו עזר, תלמיד תוכנית אידיאה באוניברסיטת תל אביב, לומד בתיכון אחד העם, פתח תקווה.

סתיו כתב עבודת מחקר באזרחות בהנחיית רז סקר בנושא עלייתה של מפא"י- הגורמים העומדים ביסוד הפיכתה של מפא"י למפלגה הדומיננטית בתקופת היישוב המאוחר ובעשוריה הראשונית של מדינת ישראל.