top of page

תחרות קודגורו

תחרות קודגורו הינה תחרות שנתית לתלמידי תיכון בתחומי המחשבים והסייבר, אשר חוגגת השנה 20 שנות פעילות.

התחרות נתמכת על ידי שותפים רבים מהצבא, האקדמיה והתעשייה.

קודגורו - התחרות

התחרות פתוחה לכל בני הנוער עד גיל 18 והיא נערכת בשני שלבים:

שלב א' - שלב המיון
בשלב זה יש לענות על עשרות שאלות בסגנון אמריקאי בנושאי מחשבים, ידע כללי וחשיבה מקורית. שאלונים משנים קודמות ניתן למצוא בארכיון.

שלב זה פתוח להרשמה עד 29.3.2019

שלב ב' - שלב התחרות הפתוחה
אם יעברו את שלב המיון בהצלחה יותר מחמישים משתתפים, הם יוזמנו לשלב ב' שיערך באפריל 2019 בשלב זה יתקיים שאלון (אמריקאי ברובו) בדומה לשלב המיון, אך עם שאלות קשות יותר.

הבהרה: תחרות קודגורו היא אישית בשני שלביה. כל משתתפ\ת רשאי להשתמש במרשתת ובמחשב, אך לא להסתייע באנשים אחרים.

שלושת המשתתפים הטובים ביותר שיוכיחו יכולת חשיבה מתמטית, פתרון בעיות, מקוריות, יעילות וגמישות תכנותית יזכו בפרסים מגניבים כגון הצעות עבודה - מתנות מחברות הייטק אשר תומכות בתחרות.

כיום רבים מבוגרי החידון מהויים חלק מ"חוד החנית" הטכנולוגי בצבא, בתעשייה ובאקדמיה.

פרטים נוספים ניתן למצוא כאן:

https://codeguru.co.il/classic/info.html

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page