top of page

אידיאה באוניברסיטת חיפה

Idea at Haifa University for Youth

אידיאה באוניברסיטת חיפה

תוכנית אידיאה באוניברסיטת חיפה - התכנית נועדה ללוות תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בצעדיהם הראשונים במחקר אקדמי בתחומי מדעי הרוח החברה והאומנויות. התוכנית מבקשת לתת מענה מיטבי לצרכים הייחודיים של התלמידים המחוננים ולהקנות לתלמידים אלו ידע ומיומנויות הנדרשים לגיבוש מחקר עצמאי ולביצוע עבודת מחקר ברמה אקדמית.

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה פתוחה ותסתיים ב-21 בינואר 2024 -  להרשמה לחצו כאן
מפגשי חשיפה: מפגש חשיפה לקראת שנה"ל תשפ"ה יתקיים בתאריך: 

יום שני | 1.1.24 | כ' בטבת תשפ"ד | שעה 18:00 | מפגש מקוון (קישור ישלח לנרשמים)

לצפייה בהקלטת המפגש - אידיאה באוניברסיטת חיפה


הרשמה:

התוכנית מיועדת לבוגרי כיתות ט' בעלי יכולת לימודית טובה מאוד, מוטיבציה גבוהה, סקרנות והתנהגות טובה מאוד.

קהל היעד:

תוכנית אידיאה באוניברסיטת חיפה לנוער מיועדת לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בוגרי כיתה ט', המעוניינים להרחיב אופקים, להיחשף לאתגרים אינטלקטואליים ולרכוש כישורי לימוד ומחקר ברמה אקדמית בתחומי מדעי הרוח, החברה והאמנויות. התוכנית מספקת לתלמידים מעטפת חברתית ואקדמית, המאפשרת להם לפתח את כישוריהם בתחומים השונים הנדרשים למחקר ברמה אקדמית, לחקור ולכתוב עבודת מחקר אישית ברמה של סמינריון. באופן זה תגובש באוניברסיטת חיפה קהילת חוקרים צעירה ואיכותית שתהיה מעורבת הן במחקר אקדמי והן בחברה כעתודה של אזרחים לעתיד, מודעים, מחויבים ועתירי ידע.

אודות התכנית:

מסלולים:

ימים ושעות פעילות:

תנאי הקבלה לתוכנית:

תהליך המיון כולל את השלבים הבאים:
הרשמה לתוכנית
– ההרשמה מתבצעת דרך אתר מרכז מדעני העתיד בין התאריכים ה-12 בנובמבר 2023 ל-21 בינואר 2024. לטופס ההרשמה לחצו כאן. במהלך ההרשמה המועמדים נדרשים להעלות את המסמכים הבאים:

1. גיליון ציונים/תעודה אחרונה מבית הספר (סריקה ברורה הכוללת את שם התלמיד, שם ביה"ס וחותמת ביה"ס יקלטו במערכת).

2. תלמידות ותלמידים הזכאים לתוספת זמן למבחן המיון הראשון (מבחן מדעני העתיד), נדרשים לצרף מכתב רשמי עם לוגו בית הספר עליו חתום/ה מנהל/ת בית הספר או ראש הועדה הפדגוגית הבית ספרית המאשר מתן תוספת זמן במבחנים הבית ספריים, על פי החלטת הועדה הבית ספרית, כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

3. תעודת עולה חדש/תושב חוזר - עולים חדשים שעלו החל משנת 2016, וכן תושבים חוזרים שלא למדו בישראל לפחות 4 שנות לימוד מלאות, גם אם לא רצופות (החל מכיתה א') זכאים לתוספת זמן. יש לצרף תעודה/מסמך בהם רשום שהמועמד/ת עולה/תושב חוזר כולל תאריך העליה/חזרה לארץ).

במידה ויש צורך להעלות/להשלים מסמכים לאחר שכבר בוצעה ההרשמה לחצו כאן.


מבחן המיון הראשון – מבחן מדעני העתיד (מבחן ארצי)

המבחן יתקיים באוניברסיטת חיפה לנוער בתאריך:

יום שני | 28.1.24 | בשעה 16:00

תלמידים שיעברו בהצלחה את מבחן המיון הראשון יקבלו הודעה לתיבת הדוא"ל ויזומנו לשלב הבא.


מבחן המיון השני

מבחן אוריינות מדעית וראיון אישי. לשלב זה יזומנו מועמדים שעברו בהצלחה את מבחן מדעני העתיד. שלב זה כולל הגשת מבחן בכתב וכן ראיון אישי. תלמידים שיוזמנו לשלב מיון זה ידרשו בהגשת מטלת בית - לבדיקת יכולות כתיבה (מבחן הומניסטיקה) וכן חיבור אודות עצמם והסיבות לרצונם להצטרף לתכנית. התלמידים יגישו את המבחן באמצע חודש אפריל ויוזמנו לראיונות במהלך חודש מאי (מועדים יעודכנו בקרוב).


מחנה קיץ ממיין

מחנה קיץ ראשון מתקיים במהלך חופשת הקיץ בסוף כיתה ט'. המחנה מהווה שלב מיון לתוכנית והנוכחות בכל ימי המחנה היא חובה. לאחר מחנה הקיץ המועמדים ידרשו בהגשת מטלה (מועדים יעודכנו בקרוב).

תהליך המיון:

סוף כיתה ט'- מחנה קיץ ראשון 

מחנה הקיץ הראשון יתקיים באוניברסיטת חיפה לנוער ויימשך שבועיים. המחנה יוקדש להיכרות ולגיבוש הקבוצה, לחשיפה לתחומי מחקר ולסוגיות מרכזיות בתחומי מדעי הרוח והחברה. במחנה ישולבו הוראה אקדמית ומעשית, מפגשים עם חוקרים וחשיפה לעולם המחקר, סיורים, הצגת נושא נבחר, ופעילויות חברתיות מגוונות. 


כיתה י' - שנת מחקר ראשונה 

במשך השנה ילוו התלמידים על ידי מנחים קבוצתיים ועל ידי מנחים אישיים, על מנת להקנות לתלמידים את הכלים לערוך את מחקר אקדמי באופן מובנה ואיכותי: לכל קבוצה מוצמד מנחה מרכז, שייפגש עם התלמידים במסגרת סדנה קבוצתית, במדעי הרוח או החברה. הסדנה תציג בפני התלמידים את התהליך המחקרי על שלביו השונים ואת ההתלבטויות המלוות שלבים אלו. הסדנה תוקדש ללימוד שיטות ומיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית בתחומי מדעי הרוח או החברה. בנוסף, יפגשו התלמידים עם מנחים מקצועיים אישיים, שילוו את התלמידים בחקר וכתיבת מחקר בנושא בו התלמיד בוחר בהתאם להעדפותיו ונטיות ליבו.

לצד מנחים אלו, ילוו התלמידים על-ידי מדריכים חברתיים לשם טיפוח מיומנויות של התנהגות מנהיגותית ולשם העמקת הקשר בין חברי הקבוצה.


סוף כתה י' - מחנה קיץ שני 

המחקר האישי וכתיבת עבודת הגמר תוך שיפור מיומנות הצגת המחקר ומתן ביקורת למחקרי עמיתים. מבחינה חברתית, העמקת הקשר בין חברי הקבוצה בפרט, את הקשר לקהילת אידאה ולקהילה הישראלית בכלל. במהלך שבועיים מרוכזים יעבדו התלמידים עם המנחים האישיים. הרכזים התחומיים יעברו בקרב צוותי העבודה על מנת לסייע ולנטר את התהליך. תודגש החשיבות של הכתיבה שתעשה כחלק מובנה בתהליך המחקר. 


כיתה יא'- שנת מחקר שנייה 

במהלך שנה זו ימשיכו התלמידים את עבודת המחקר שלהם, בהנחיית המנחה האישי והקבוצתי. התלמידים יעסקו בכתיבה המדעית עד לכדי הגשת עבודת חקר גמורה שתעבור שיפוט פנימי ע"י המנהל/ת האקדמי/ת והמנהל/ת הפדגוגי/ת לפני שתוגש למשרד החינוך. בנוסף, התלמידים יציגו את מחקריהם בפני עמיתים. בנוסף לעבודה האישית, יתקיימו מפגשים קבוצתיים וסמינרים דו יומיים שיתמקדו בהקניית מיומנויות שונות וכן בפעילות חברתית וחווייתית. לקראת סוף השנה נערוך אירוע סיום חגיגי שיכלול הצגת המחקרים בהשתתפות התלמידים ומשפחותיהם.


כתה יב'- שנת המשך

במהלך שנה זו יתקיימו במקביל שני מסלולים:

1. עבור כל המשתתפים יתקיימו כשלושה מפגשים דו יומיים במהלך השנה, שיאפשרו את שימור המסגרת החברתית חשיפה לאפשרויות האקדמיות העומדות בפני המסיימים את כתיבת העבודה ולאפשרויות בעולם התעסוקה ובמהלך השירות הצבאי והאזרחי.

2. עבור "נבחרת" תלמידים – תלמידים מצטיינים ומתמידים בעבודתם, שיביעו רצון להמשיך בתוכנית גם בכתה יב' ויומלצו על-ידי המנחים הקבוצתיים והאישיים. קבוצה זו, שתמנה כשליש מתלמידי התכנית, תוזמן בנוסף למפגשים בהם ישתתפו גם כל הבוגרים, גם למפגשי העמקה והעשרה במהלך כתה יב'. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה או ארבעה שבועות והם יכללו לסירוגין מפגשים עם המנחים האישיים והקבוצתיים לליווי ולהנחיה בהגשת העבודות לתחרויות רלוונטיות; המשך עבודת מחקר עם המנחה האישי; השתתפות בסמינרים ייעודיים שיאורגנו על ידי החוגים השונים בהומניסטיקה; השתתפות בימי עיון וסמינרים מחלקתיים, כמו גם באירועי שיא שונים באוניברסיטה.

מבנה התכנית:

פעילות:

תחומי מחקר:

ליאור מילר-מרקוביץ', רכזת תכנית אידיאה, אוניברסיטת חיפה לנוער

מייל: lmarkovit@staff.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240527

צוות התכנית במוסד האקדמי:

הסעות:

عن البرنامج:

جمهور الهدف:

مسارات:

أيام وساعات العمل:

مراحل القبول:

مجالات البحث:

عملية الفرز:

مسار البرنامج:

الفعاليات:

طاقم البرنامج:

سفريات:

About the Program:

Registration:

Registration Description

Target Audience:

Tracks:

Program Timetable:

Admissions Terms:

Admissions Process:

Program Structure:

Activities:

Research Fields:

Staff:

Transportation:

This page has not yet been translated to English

bottom of page