top of page
עתיד למדע

תוכנית עתיד למדע הינה תוכנית שנתית ייחודית המעניקה למשתתפיה הזדמנות להרחיב את ידיעותיהם במדעים, בדגש על למידה חווייתית והתנסותית בשפה העברית. התוכנית שואפת לפתח מיומנויות וכישורים קוגניטיביים, אישיים ובינאישיים של המאה ה-21.

התוכנית מתמקדת בקידום ידע והבנה בתחומי המדעים והמתמטיקה, בשיפור השפה העברית המדעית, בעידוד המוטיבציה ללימודי מדעים באקדמיה ובהגברת תחושת המסוגלות האישית של התלמידות והתלמידים. התוכנית מופעלת כמיזם משותף עם משרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, והיא מסובסדת במלואה.


התוכנית פועלת במוסדות הבאים על פי חלוקה אזורית:
במכללה האקדמית תל-חי - לתלמידות ותלמידים מחוננים הגרים ולומדים באזור הגיאוגרפי הכולל את המשולש וצפונה (רמת הגולן, הגליל העליון, הגליל התחתון, ואדי ערה, חיפה והכרמל).
במכון דוידסון לחינוך מדעי - לתלמידות ותלמידים מחוננים הגרים ולומדים באזור הגיאוגרפי הכולל את המשולש ודרומה (טייבה, טירה, קלנסווה, ג'לג'וליה, ג'ת, ירושלים, תל-אביב-יפו, לוד, רהט וחורה).

*התוכנית פועלת במסגרת מיזם משותף בין משרד החינוך למרכז מדעני העתיד, בכפוף לסיום הסדרת ההתקשרות.


לברושור מקוון בערבית לחצו כאן
לברושור מקוון בעברית לחצו כאן


קובץ שאלות לדוגמא למבחן מיון - לצפייה בקובץ לחצו כאן /  קובץ שאלות נוסף לחצו כאן

מוסדות אקדמיים בתכנית:

עתיד למדע במכללה האקדמית תל-חי
עתיד למדע במכון דוידסון לחינוך מדעי - מכון ויצמן למדע

עתיד למדע מיועדת לתלמידות ותלמידים דוברי ערבית בכיתה ז' שאותרו על ידי משרד החינוך כמחוננים ואשר הינם בעלי יכולת לימודית גבוהה במיוחד עם נטייה למדעים וטכנולוגיה, המחפשים עניין בתחומי המדעים והמתמטיקה מעבר למסגרות הלימודים הקיימות. לתוכנית יתקבלו תלמידים שיוכיחו בתהליך המיון כישורים גבוהים, מוטיבציה חזקה, סקרנות ותשוקה לידע. ההשתתפות בתוכנית היא במהלך הלימודים בכיתות ז-'ח' (החל מינואר 2024).

למי מיועדת התכנית?

תוכנית עתיד למדע הוקמה במטרה לאתר, לטפח ולקדם תלמידות ותלמידים מחוננים במדעים וזאת במטרה להגדיל את ייצוגם בתחומי המדעים המדוייקים באקדמיה ובתעשייה.

חזון התכנית:

  • לחזק ולשפר את שליטתם של התלמידים/ות בשפה העברית בהקשר ללימודי המדעים.

  • לקדם את הידע וההבנה של התלמידים/ות בתחומי המדעים בהלימה לדרישות הקבלה לתוכניות מרכז מדעני עתיד ותוכנית “אקדמיה בתיכון” של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

  • לחזק את תחושת המסוגלות העצמית, הדימוי העצמי והביטחון העצמי של התלמידות והתלמידים ביכולותיהם.

  • להגדיל את מספר התלמידים/ות דוברי הערבית המשתתפים בתוכניות מרכז מדעי העתיד ובתוכנית “אקדמיה בתיכון” של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

מטרות התוכנית:

ההרשמה לתוכנית עתיד למדע מיועדת לתלמידים/ות מחוננים/ות בכיתה ז', בעלי יכולת לימודית גבוהה במיוחד הבוחרים/ות להתמקד בלימודי המדעים בנוסף ללימודיהם בבית הספר. לתוכנית יתקבלו תלמידים/ות שיפגינו  יכולות אינטלקטואליות גבוהות, יכולת למידה עצמית גבוהה, חשיבה יצירתית, מוטיבציה ונכונות להשקעה והתמדה. המשתתפות/ים בתוכנית נדרשות/ים להשתתף באופן פעיל ולהתמיד בתוכנית במקביל ללימודיהם/ן בבית הספר, לרבות סדנאות ומחנות בחופשת החורף והקיץ.

אוכלוסיית היעד:

התוכנית תתפרס על שנה אחת ותכלול סמינר חורף, סמסטר ראשון בתוכנית, סמינר קיץ וסמסטר שני. בתוכנית יושם דגש על קידום הידע וההבנה בתחומי המתמטיקה והמדעים בשפה העברית, קידום ופיתוח כישורים קוגניטיביים ושילוב של סדנאות לשיפור הדימוי העצמי ולתחושת המסוגלות האישית.

חודש ינואר - סמינר בן 4 ימים, ללא לינה (28 שעות בחופשת החורף ללא לינה - מהווה שלב סופי בתהליך המיון).
במסגרת הסמינר יחשפו התלמידים/ות באופן חוויתי ומעשי (בדגש על Hands-on) למגוון תחומים בנושאים מדעים. יושם דגש על מיומנויות חקר, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ויכולת ביטוי ועמידה מול קהל וכן, פעילויות לחיזוק הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות וגיבוש הקבוצה.


שנת לימודים ראשונה - 14 מפגשים (56 שעות, 4 שעות אחה"צ)
התלמידים/ות ילמדו בשפה העברית עם דגש על השפה המדעית את תחומי המתמטיקה והמדעים, תוך שימת דגש ללמידה מעשית (Hands-on). התלמידים/ות יתמקדו בלימודי המתמטיקה והמדעים ויושם דגש על מיומנויות חקר, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ויכולת ביטוי. בנוסף לתכנים הלימודיים יושם דגש על פיתוח מיומנויות המאה 21 (מיומנויות אישיות ובינאישיות) ופעילויות שיתמקדו בהעצמה אישית לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי ותחושת המסוגלות ופעילויות לגיבוש הקבוצה.


סמינר בחופשת הקיץ - 4 ימים, ללא לינה ( 28 שעות בחופשת הקיץ ללא לינה).
במסגרת הסמינר יחשפו התלמידים/ות באופן חוויתי ומעשי (בדגש על Hands-on) למגוון תחומים בנושאים מדעים. יושם דגש על מיומנויות חקר, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ויכולת ביטוי ועמידה מול קהל וכן, פעילויות לחיזוק הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות וגיבוש הקבוצה.

מבנה התכנית:

This page has not yet been translated to English

bottom of page