top of page

דן דוד Name Your Hero

פרס דן דוד היוקרתי הינו פרס בינלאומי, המוענק מדי שנה לאנשים ומוסדות שונים בעולם על תרומתם לחברה ולקהילה, אשר הוכיחו הצטיינות מיוחדת ותרומה יוצאת–דופן לאנושות, בתחומי המדע, הרוח, האמנות, השירות הציבורי ועולם העסקים.
שלושה פרסים בסך מיליון דולר כל אחד מוענקים לזוכים בתחומים הנבחרים בשלושת ממדי הזמן: עבר, הווה ועתיד.

תחרות החיבורים לנוער Name Your Hero היא חלק מאירועי פרס דן דוד. תחרות כתיבת החיבורים כוללת שני שלבים. בשלב ראשון תתבקשו להגיש חיבור קצר (הצעה באורך כעמוד אחד) המתאר את המועמד/ארגון/מוסד אותו אתם רוצים להציע לקבלת פרס דן דוד והסבר לבחירתכם. בני נוער שיציעו את ההצעות המעניינות והמרשימות ביותר יוזמנו ליום עיון באוניברסיטת תל-אביב במהלכו יודרכו בכתיבת נייר עמדה מנומק להצעתם (שלב שני).

התחרות מיועדת: לתלמידי כתות ט'-י"ב, בה הם מוזמנים להציע מועמדים ו/או תחומים לפרס דן דוד.
החיבורים הסופיים המעניינים ביותר שיתקבלו ייבחנו על ידי וועדת הפרס. פרסים כספיים נכבדים יוענקו לחיבורים הזוכים וכן לבית הספר עם המספר הרב ביותר של חיבורים זוכי פרס​. נושאי החיבורים הזוכים יילקחו בחשבון בקביעת התחומים בפרס דן דוד בשנים הבאות.

התחרות כוללת שלושה שלבים:

בשלב הראשון – יש לכתוב חיבור קצר (הצעה באורך כעמוד אחד) הכולל את נושא החיבור / שם מועמד/ת (גוף/ארגון) אותו/ה רוצים להציע לקבלת פרס דן דוד והסבר/נימוק לבחירה.

בשלב השני – תלמידים שיציעו הצעות מקוריות ומעניינות יוזמנו באמצע חודש ינואר 2019 ליום עיון באוניברסיטת תל אביב. יום העיון יכלול סדנת הדרכה לכתיבת חיבורים.
למפגש זה תתבקשו להביא אתכם עותק של ההצעה שהגשתם וחומר על הנושא של הצעתכם (כשני דפי מידע), כלי כתיבה, ודפים. לאחר הסדנה יינתנו כ- 4 שבועות לכתיבה ועריכת החיבור הסופי.
את החיבור הסופי יש לשלוח עד לתאריך 14/2/19 דרך טופס שבאתר היחידה.

שלב השלישי - מבין החיבורים הסופיים, אלו שיגיעו לאחר הסדנה, תבחר וועדת הפרס את החיבורים הטובים והראויים, שיעלו לשלב הסופי ויזכו בפרסים בשנה זו.

**תלמידים אשר זכו בשנת 2018 לא יוכלו לזכות בתחרות ב- 2019.
טקס הענקת הפרסים יתקיים באוניברסיטת תל-אביב ב- 20 במאי 2019, בשעה 17:00. האירוע פתוח לקהל הרחב.
לפרטים נוספים: שרון רגב sharonrege@tauex.tau.ac.il

This page has not yet been translated to English

bottom of page