top of page

הודיה אלגאוי

הודיה אלגאוי

הודיה אלגאוי

גיל: 16

יישוב: ירושלים

בית ספר: פלך לבנות

שם התוכנית + מוסד אקדמי: אידיאה, האוניברסיטה העברית

קצת עליי: מלבד עבודת החקר שלי במסגרת התכנית, רוב תחביבי בעלי אופי אומנותי. בזמני הפנוי אני אוהבת לצייר ולתפור, להתנדב ולהפגין על הדברים שחשובים לי.

קצת על המחקר שהייתי שותפה לו: במסגרת תכנית אידיאה, אני חוקרת על ממים אינטרנטיים (internet memes) והתפתחות מידת מורכבותם עם הזמן, ועל מה ניתן ללמוד מתוך כך על מקומם בתרבות האינטרנטית ובתרבות בכלל. המחקר שלי מבוסס על ההנחה שממים מתפקדים כתוצר תרבותי ומשמשים כמעין ראי לתרבות. אני משתמשת בממים ככלי לחקור את התרבות עצמה.

מה האתגר המשמעותי לדעתך שהאנושות צפויה להתמודד איתו בעתיד? לדעתי, המשבר הגדול ביותר שהאנושות צפויה להתמודד איתו הוא משבר האקלים. בעבר הייתי פעילה במחאת הנוער למען האקלים, ויצא לי לחוות מקרוב את ההתעלמות המזעזעת של אנשים ממשבר המאיים על קיום האנושות כולה. כולי תקווה שמקבלי ההחלטות יתעוררו ויתחילו לנקוט צעדים משמעותיים לשיפור המצב לפני שיהיה מאוחר מדי.

מה התחום שתרצי לעסוק בו בעתיד?
במיוחד בעת הדיגיטלית שבה אנחנו נמצאים, התרבות והתקשורת האינטרנטיים מהווים חלק בלתי נפרד מהיכולת להשפיע ולשנות את העולם. אף על פי שאני עוד לא יודעת באיזה תחום ארצה לעסוק בעתיד, אני מקווה שאוכל להשתמש במגוון הכלים שהקנה לי המחקר כדי להשפיע ולפעול למען המטרות החשובות לי.

מה לדעתך יקרה בעתיד ולא קיים עכשיו?
לדעתי, או אולי לתקוותי, בשנים הקרובות תבוא התעוררות קולקטיבית של העולם לאסונות משבר האקלים, שהולכת לשנות מקצה לקצה את אורח חיינו כדי לנסות להציל את המצב לפני שיהיה מאוחר מדי. תעשיות מזיקות רבות הולכות להיסגר ואיתן ייפתחו תעשיות חדשות בעלות פוקוס יותר סביבתי ואקלימי. משבר האקלים יהפוך לראש סדר העדיפויות והעולם כולו ינקוט בצעדים הנצרכים כדי למנוע אותו. בנוסף לכך, לדעתי, בשנים הבאות המהלך המובהק שבו האינטרנט והתרבות הדיגיטלית מקבלים חלק משמעותי בחיינו ימשיך ויקצין. החיים התרבותיים, המקצועיים, החברתיים יעברו, לפחות באופן חלקי, למישור הדיגיטלי, והתרבות הדיגיטלית תפסיק להיות חלקם של בני נוער בלבד ותהפוך להיות תרבות ממשית בעלת כבוד וחשיבות אקדמית. אני לא מבינה מספיק כדי לדעת באילו אופנים נוספים תיכנס הטכנולוגיה לחיינו, אבל ברור לי שהאינטרנט והתרבות המתלווה אליו רק ימשיכו למלא חלק יותר ויותר גדול של חיינו ככל שיתקדם הזמן.

מי היא דמות ההשראה שלך?
את ההשראה שלי אני שואבת ממגוון האנשים המדהימים שאני רואה סביבי - חברי הטובים ובני ובנות גילי המקיפים אותי במגוון מסגרות. אני מאמינה שמכל אדם יש מה ללמוד, ואם אני באמת אוהבת את האנשים שסביבי, כנראה שיש להם גם תכונות ומאפיינים שאני יכולה לאמץ ושיהפכו אותי לאדם טוב יותר.

מה המסר שחשוב להעביר לך לדור הבא?
המסר שלי לדור הבא הוא להיות האדם שאתם רוצים להיות, להפסיק לדחות את החלומות שלכם, לשאוף גבוה, ובכל התלבטות לשאול את עצמכם מה האני האידיאלי שלכם היה עושה. כל מה שאתם רוצים תמיד בהישג יד, רק הושיטו אותה ותגיעו רחוק.

This page has not yet been translated to English

bottom of page