top of page
דרך המדע

דרך המדע הינה תוכנית התומכת בלימודי מדעים במרכזי יחד / בתי ספר יחד של משרד החינוך – לתלמידי כיתות ז'-ט'. בשל מלחמת "חרבות ברזל" הפוקדת אותנו, מרכז מדעני העתיד של קרן מיימונידיס החליט לסייע למערכת החינוך בשעה קשה זו לבקשת משרד החינוך, ולתת מענה לתלמידים שפונו מבתיהם ולומדים במרכזים ובבתי"ס זמניים באיזורי המפונים. במרחבים הללו אין תשתית ללימודי מדעים מעשיים והלימודים מתבססים לרב רק על החלק התיאורטי. במסגרת התוכנית מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך בחרו מספר גופים מדעיים (מוסדות אקדמיים ומוזיאוני מדע), אשר יגיעו לשטח במשך 15 שבועות עם ערכות של ניסויים וישלימו לתלמידים את הידע המדעי המעשי. בנוסף, התלמידים יגיעו 3 פעמים למעבדות של הגופים במדעיים על מנת להתנסות בפעילות מדעית עם ציוד מתקדם.


התוכנית פועלת בכל רחבי הארץ במרכזי המפונים. המוסדות המפעילים הם: אוניברסיטת תל-אביב לנוער, האוניברסיטה העברית לנוער בירושלים, המכללה האקדמית להנדסה בראודה, מדעטק - מוזיאון המדע בחיפה, מוזיאון המדע בירושלים וגליליום.


למילוי טופס משוב אודות התוכנית ע"י הצוותים המפעילים לחצו כאן.

מוסדות אקדמיים בתכנית:

התוכנית נותנת מענה לתלמידות ותלמידים בכיתות ז'-ט' שפונו מבתיהם בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ולומדים במרכזי יחד/בתי ספר יחד.

למי מיועדת התכנית?

התוכנית מבוססת על תכנים בתחומי המדעים אשר מזמנים למידה פעילה וחוויתית המשלבת  פעילויות מעשיות . למידה מסוג זה יכולה לתרום לתלמידים בהיבטים שונים: 

  • בהיבט הקוגניטיבי והתכני - לקידום הלמידה של תחום הידע.

  • בהיבט הרגשי - הפעילות וההתמודדות עם אתגרי החקר מביאה את התלמידים לעשייה המחזקת את חוסנם ומאפשרת להם לחזור לשגרה.

  • בהיבט החברתי - הלמידה ההתנסותית היא לרוב קבוצתית ודורשת עבודת צוות, וכך מקדמת קשרים חברתיים גם במרכזים בהם לא קיימת הכרות מקדימה בין התלמידים.

  • בהיבט הערכי - למידה והוראת מדעים נוגעת ועוסקת בבעיות כלל עולמיות. התמודדות עם נושאים מסוג זה כולל תופעות יומיומיות מקומיות או עולמיות, מקנות ערך משמעותי ללמידה ומספקות תחושה של הזדהות ותרומה.

חזון התכנית:

  • לקיים מפגשים לימודיים מעשיים רציפים תוך דגש על פעילויות התנסותיות חוויתיות בהשתתפות התלמידים/ות, שישלימו את פערי הידע המעשי בתחומי המדעים לכיתות ז'-ט' בהלימה לתוכנית הלימודים.

  • לקדם את הידע והמיומנויות המעשיות של התלמידים/ות בהלימה לתוכנית הלימודים במדעים בחטיבת הביניים בשכבות גיל ז'-ט'.

  • לחזק את תחושת המסוגלות העצמית, הדימוי העצמי והביטחון העצמי של התלמידים/ות ביכולותיהם.

מטרות התוכנית:

אנו מצפים לתת את המענה לכאלף תלמידים/ות שפונו מבתיהם עקב המצב הבטחוני במדינה.

אוכלוסיית היעד:

התוכנית כוללת 36 שעות (12 מפגשים של שעתיים ו-3 מפגשים של 4 שעות). התוכנית תתפרס על פני 15 שבועות ותחל מחודש פברואר 24 ועד סוף שנה"ל תשפ"ד כדלקמן:

  • בכל שבוע יתקיים מפגש אחד עם קבוצת תלמידים. צוותי ההדרכה של הגופים המפעילים יגיעו אל מרכזי יחד / בתי ספר יחד, עם ערכות ניסוי או מעבדות ניידות, ל-12 מפגשים של שעתיים בהם התלמידים יעברו פעילות לימודית התנסותית.

  • במהלך התוכנית יתקיימו 3 מפגשים של ארבע שעות כל אחד באתר הבית של הגוף מפעיל או במוסד האקדמי בהם יבוצעו פעילויות התנסותיות עם מיכשור מתקדם וחדשני תוך העמקה בתחומי המדעיים.

מבנה התכנית:

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page