top of page
לוגו מתודה - מרכז ידע ומחקר

האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ומרכז מדעני העתיד מציגים:

מתודה 2024 - הכנס השני למחקר בחינוך מחוננים ומצטיינים

יום ראשון, כ"ה באייר תשפ"ד

ה-2 ביוני 2024

אקספו, מרכז הירידים, תל אביב

9:30-10:00
התכנסות ורישום

פרופ' רינה סובוטניק

פרופ' רינה סבוטניק, המחלקה לחינוך באוניברסיטת ברקלי קליפורניה, חוקרת מחוננות כביטוי של ביצועים הנמצאים בקצה העליון של הפיזור בתחום הכישרון. התפתחות המחוננות לפי הגדרת פרופ' סבוטניק היא התפתחות מפוטנציאל לכשרון מפותח במלואו. לצורך פיתוח זה נדרש טיפוח של משתנים רגשיים במקביל למשתנים קוגניטיביים.

Subotnik Rena 1 5x7 (002).jpg
תקציר ההרצאה
לקורות החיים

10:00-11:30
מושב ראשון:

פרופ' חוה וידרגור - מכללת גורדון

מורים למחוננים: מסוגלות אישית, ידע בהוראת חשיבה וידע תוכן טכנולוגי-פדגוגי

תקציר ההרצאה
Prof. Hava Vidergor.jpg

ד"ר ג'ודי קהאן - האוניברסיטה העברית

כל המחוננים.ות שווים.ות. האמנם?

תקציר ההרצאה
דר ג'ודי קהאן.jpg

ד"ר מיאדה ערגאן - אוניברסיטת בן גוריון

עמדות ותפיסות הורים ומנהלים בחברה הבדואית כלפי מחוננות

תקציר ההרצאה
דר ערגאן מיאדה.jpeg

12:00-13:30
מושב שני:

13:30-14:30
ארוחת צהריים

סדנה 1: מחוננים ומחשבים

תקציר
  •  שימוש בכלי תכנות תחרותי בהוראת מדעי המחשב למצטיינים. מנחה: עופר ולד, האוניברסיטה העברית

תקציר
  • שגיאות זה נפלא: תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית במהלך פתרון בעיות במדעי המחשב לדיוק תחושת השגיאה של  תלמידים מחוננים ומצטיינים בבית ספר יסודי. מנחים: בראא ג'אנם ודר עידית אדלר, האוניברסיטת תל אביב

סדנה 2: חברה ומדע

תקציר
  • חינוך לחלל?! האופק שמעבר לכדור הארץ שילוב תוכנית חינוך לחלל בכיתות מצויינות בחטיבות הביניים: גישה תהליכית חינוכית חדשנית לשיפור מיומנויות קוגניטיביות. מנחה: דב רוסו - אוניברסיטת יאשי, רומניה

סדנה 3:  מיומנויות בבית-ספר יסודי

תקציר
  • גיל איתור מחוננים - תיאור מקרה - מתיאוריה לביצוע מדיניות. מנחה: ד"ר שם שמי. לתקציר הסקירה לחצו כאן. לסקירה המלאה לחצו כאן.

תקציר
  • שזירת מיומנויות חברתיות בהוראת מחוננים באופן אינטגרלי. מנחה: ד"ר רחלי פורת הבדלה ועירית רוט ברגמן

14:30-16:00
סדנאות:

לצפייה בתמונות הכנס

bottom of page