top of page

האולימפיאדה הבינלאומית בכימיה

International Chemistry Olympiad

על האולימפיאדה

האולימפיאדה הבינלאומית בכימיה מתקיימת במשך 54 שנה בתחרות משתתפות כ-85 מדינות, כ- 340 מתחרים


איפה

התחרות לשנת 2023 תערך בהובלת המדינה שוויץ


מתי

16-25 ביולי 2023


איך זה עובד

התחרות מורכבת מחלק תאורטי (60% מהציון הסופי) ומחלק מעשי-(40% מהציון הסופי). משך כל אחד מהחלקים הוא 5 שעות


הישגי מדינת ישראל בעבר

3 מדליות זהב

9 מדליות כסף

28 מדליות ארד

1 ציונים לשבח


בשנה שעברה

1 זהב

1 כסף

2 ארד


לפרטים נוספים

לאתר התחרות לשנת 2023

bottom of page