top of page

האולימפיאדה הבינלאומית במתמטיקה

International Mathematics Olympiad

על האולימפיאדה

האולימפיאדה הבינלאומית במתמטיקה מתקיימת במשך 63 שנהבתחרות משתתפים כ- 600 תלמידים מ-105 מדינות


איפה

אוסקה ,התחרות לשנת 2023 תערך בהובלת יפן


מתי

בין התאריכים 16-20.7.2023


איך זה עובד

התחרות מורכבת משני מבחנים הנערכים בימים שונים. כל מבחן מורכב מ-3 שאלות ואורכו ארבע וחצי שעות.


הישגי מדינת ישראל בעבר

16 מדליות זהב

58 מדליות כסף

105 מדליות ארד

מדינת ישראל משתתפת בתחרות זו משנת 1979


בשנה שעברה

1 זהב

4 כסף

1 ארד


לפרטים נוספים

לאתר התחרות לשנת 2022

לאתר התחרות הבינלאומית

bottom of page