top of page

קורס "מאיץ החלקיקים- אודיסיאה"

החוויה של תלמידי תוכנית אודיסיאה להיות במקום בו נעשה מחקר בינלאומי פורץ דרך וללמוד על העשייה המדעית העכשווית ותרומתה המשמעותית של מדינת ישראל, באמצעות החוקרים הישראלים המוכשרים, היא חוויה מעשירה, משמעותית ומלאה בגאווה לאומית.

זו החוויה להיות במקום בו הצהירו על גילויו של החלקיק החדש- החלקיק האלוהי או בשמו המדעי חלקיק ההיגס. ולבקר בהיכל התהילה של הפיתוחים הטכנולוגים: המעבדה בה הגו את רעיון World Wide Web, בשנת 1990.

זו החוויה לראות כיצד משפרים ובונים את גלאי ה-ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) לעשרים השנים הבאות ולבקר מאה מטרים מתחת לאדמה ולראות את גלאי ה – CMS (Compact Muon Solenoid) מקרוב.

מקום שני - נדב מיכוב

תלמיד תוכנית אלפא מהאוניברסיטה העברית לנוער

על עבודתו: הערכת היכולת החישובית של רשת נוירוני F&F.


מקום שני - דניאל גרימלנד

תלמיד תוכנית אלפא מהמרכז האוניברסיטאי לנוער בר-אילן

על עבודתו: מידול רשתות גנטיות של קיפודי ים סגולים, ובדיקת התנהגותן והצלחתן תחת מוטציות גנטיות.


מקום שני - גיל רמות

תלמיד תוכנית אלפא מאוניברסיטת תל אביב לנוער

על עבודתו: בחינת הקשר בין מיקרוביום המעי למחלות קרדיומטבוליות באמצעות למידת מכונה.


מקום שלישי - נתנאל קשאני

תלמיד תוכנית אלפא מאוניברסיטת תל אביב לנוער

על עבודתו: תאי T מהונדסים כטיפול לאלרגיות מתווכות (IgE (immunoglobulin E.


מקום שלישי - להב הייטנר

תלמיד תוכנית אלפא מחוסידמן בן-גוריון

על עבודתו: המפתח לצבעים של העתיד - שפיריות כחולות זנב.


ציון לשבח - שגיא פלדמן

תלמיד תוכנית אידיאה מהאוניברסיטה העברית לנוער

על עבודתו: יהודים שהגיעו בערוב ימיהם לארץ ישראל, למות ולהיקבר בה, במאה ה-19 ובראשית המאה.


ציון לשבח - ליאן ליטוואט

תלמידת תוכנית אלפא מאוניברסיטת תל אביב לנוער

על עבודתה: מרוץ החימוש בעולם המיקרוביאלי בדגש על מערכות הגנה בחיידקים.


ציון לשבח - נריה סלמון

תלמיד תוכנית אלפא מהמרכז האוניברסיטאי לנוער בר-אילן

על עבודתו: הקורלציה שבין חומרת מחלת התנועה לבין יכולת המיזוג הבין-חושית באשלית הפלאש הכפול.


ציון לשבח - רני במברגר

תלמיד תוכנית אלפא בטכניון

על עבודתו: השפעת אבולוציה על טווח ותכונות ההדבקה של בקטריופג'.


ציון לשבח - רז בן חיים אורז'ל

תלמיד תוכנית אלפא מאוניברסיטת תל אביב לנוער

על עבודתו: השפעת מספר המוד במהוד אופטי על פליטת הפולריטונים.bottom of page