top of page
נבחרותישראל במדעים.png
בן גוריון.png

נבחרת ישראל בפיזיקה

This page has not yet been translated to English

Please click here to be transferred to the Home Page

 • קידום הישגי מדינת ישראל וההישגים האישיים של המשתתפים מטעם מדינת ישראל באולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה.

 • לעורר עניין בלמידת פיזיקה.

 • טיפוח ושיפור הידע של התלמידות והתלמידים מרמת בית הספר התיכון לרמה הנדרשת באולימפיאדה בינלאומית.

 • להגדיל את מספר המשתתפות והמשתתפים בפעילות מדעית ברמה הגבוהה ביותר בפיזיקה.

 • לעודד צעירות וצעירים לבחור בפיזיקה כעיסוק משמעותי לעתיד.

מטרות:

כ-50 תלמידות ותלמידים אשר יעברו את כלל שלבי המיון יתקבלו לנבחרת ישראל בפיזיקה. במסגרת הפעילות תתבצע הכשרה הן בפן התאורטי והן בפן המעשי, כאשר המצטיינות והמצטיינים מבין משתתפי הנבחרת ישתתפו בתחרויות בינלאומיות בפיזיקה. במסגרת אימוני הנבחרת יתקיימו מחנות אימונים הכוללים לינה, הרצאות, תרגולים אישיים וקבוצתיים, משימות למידה וקריאה מקצועית רבה. הפעילות בנבחרת מדגישה מוטיבציה לרכישת ידע בנושאים שונים בפיזיקה ויכולת להתמודדות עם בעיות תאורטיות וניסיוניות, לרבות פיתוח כישורי עבודה במעבדה.
לכל תלמידה ותלמיד בנבחרת מוצמד חונך, שתפקידו לסייע ולעקוב אחר עבודתו של התלמיד והישגיו. הנבחרת מדגישה בפעילות גם את הנדבך החברתי, ומחנות הפעילות כוללים גם פעילויות גיבוש והפוגה.

פעילות הנבחרת:

שלב א'

שלב א' במיונים לנבחרת הפיזיקה יתקיים במועד הבא:

יום חמישי | 2.5.24 | בין השעות 11:00-18:00

 

שימו לב: שלב א' במיונים לנבחרת הפיזיקה של ישראל יתקיים השנה בנוסח אחיד לכל הגילים, הן לתלמידי כיתות ט'-י' והן לתלמידי כיתות י"א (זאת בניגוד לתהליכי המיון משנים קודמות, בהם התקיימה הפרדה ברמת המבחנים). 

מבחנים שלב א' לדוגמא
לכיתות י':

מבחן תשפ"ג בעברית
מבחן תשפ"ג בערבית
קובץ פתרונות תשפ"ג (משותף לשתי השפות)

לכיתות י"א:

מבחן תשפ"ג בעברית
מבחן תשפ"ג בערבית

קובץ פתרונות תשפ"ג (משותף לשתי השפות)

דגשים חשובים:

 • המבחן הינו כלל ארצי, ומיועד לכלל תלמידות ותלמידי ישראל בכיתות ט'-י"א (ללא תלות במקצוע הגברה/מגמה בבית הספר).

 • המבחן הינו מבחן מקוון, וניתן להיבחן מבית הספר או מהבית, בשפות עברית או ערבית. משך המבחן הינו 90 דקות.

 • הכניסה למבחן היא דרך אתר משרד החינוך, באמצעות סיסמת "הזדהות אחידה" אישית. אין צורך להרשם למבחן מראש.

 • חומרי הכנה למבחן ניתן למצוא באתר הנבחרת ובאתר משרד החינוך. יודגש כי המבחן אינו דורש ידע מעמיק, אלא מבוסס על עקרונות פשוטים, אינטואיציה ויכולת חשיבה יצירתית

 

שלב ב'

מועדים יפורסמו בהמשך

דגשים חשובים:

 • לכל למבחן יוזמנו תלמידות ותלמידים אשר עברו בהצלחה את שלב א' הרלוונטי לשכבת הגיל.

 • המבחן יערך במספר מוקדים ברחבי הארץ.

 • שלב זה הוא מבחן הבודק יכולת חשיבה מהירה וידע בפיזיקה, וכולל שאלות אמריקאיות (שאלות רב-ברירה) בלבד.

 

שלב ג'

מועדים יפורסמו בהמשך

דגשים חשובים:

 • למבחן יוזמנו תלמידות ותלמידים אשר עברו בהצלחה את שלב ב'.

 • המבחן יתקיים באופן פיזי, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

 • כל המידע בנוגע למבחן, לרבות חומרי ההכנה, ימסרו לתלמידות ולתלמידים באמצעות צוות הנבחרת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

נושאים וחומרי תרגול לכיתות י' לחצו כאןלחומרים נוספים

נושאים וחומרי תרגול לכיתות יא' לחצו כאן

שלבי המיון:

במסגרת פעילות הכנת הנבחרת לתחרות ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, חברות וחברי הנבחרת ניגשים לתחרויות מקדימות ותחרויות אימון - תחרויות בינלאומיות בהשתתפות מדינות רבות. השתתפות בתחרויות אלו מאפשרת לתלמידות ולתלמידי הנבחרת לבחון את הידע והיכולות שלהם בהשוואה לחבריהם ממדינות אחרות, לתרגל היבחנות בתנאי תחרות ולחוש את האווירה הייחודית לתחרות בינלאומית בפיזיקה.

 • התחרות האסייתית בפיזיקה- APhO (Asian Physics Olympiad): אשר תתקיים במלזיה, ועל מיקומה הסופי ותאריכיה תבוא הודעה בהמשך. תחרות זו מתקיימת מידי שנה באחת ממדינות אסיה, ומתבצעת במתכונת של האולימפיאדה הבינלאומית וכוללת מבחן תיאורטי ומבחן ניסוי.

 • התחרות האירופאית בפיזיקה- EuPhO (European Physics Olympiad): על מיקומה ומועדה תבוא הודעה בהמשך.

תחרויות מקדימות ותחרויות נוספות:

מתמטיקה.jpeg
מתמטיקה2.jpeg

אנשי קשר

מרכז מדעני העתיד - קרן מיימונידיס

ד"ר כרמל בר

מנהלת נבחרות ישראל במדעים קרן מיימונידיס ישראל

02-5399108

גב' דגן אשש

יועצת חינוכית

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע - אוניברסיטת בן - גוריון

גב' אור בן - משה

רכזת הנבחרת

074-7795419

מר פבל רדזיוילובסקי

מאמן ראשי

מידע נוסף באתר הנבחרת

bottom of page