top of page

מפגשי חשיפה לתוכניות מרכז מדעני העתיד לקראת שנה"ל תשפ"ה

לוגו מרכז מדעני העתיד

מרכז חוסידמן באוניברסיטת בן-גוריון:

 • יום שלישי | 26.12.23 | בשעה 20:00 | מפגש מקוון

 • יום ראשון | 14.1.24 | בשעה 20:00 | מפגש מקוון

 

אוניברסיטת תל אביב לנוער:

 • יום חמישי | 28.12.23 | שעה 18:30 | מפגש מקוון

לצפייה בהקלטת המפגש - אודיסיאה באוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית לנוער:

 • יום חמישי | 4.1.24 | כ"ג בטבת תשפ"ד | שעה 19:00 | בקמפוס אדמונד י' ספרא (גבעת רם), בניין קנדה אולם תחתון. ניתן להצטרף גם באופן מקוון, אין צורך בהרשמה מראש.​

לצפייה בהקלטת המפגש - אודיסיאה באוניברסיטה העברית

 

אוניברסיטת בר-אילן:

 • יום ראשון | 3.12.23 | שעה 17:30 | מפגש מקוון

 • יום חמישי | 4.1.24 | שעה 17:30 | מפגש מקוון

לצפייה בהקלטת המפגש - אודיסיאה בר-אילן

 

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל:

 • יום רביעי | 3.1.24 | שעה 17:30 | יתקיים בטכניון

 • יום רביעי | 10.1.24 | שעה 17:30 | מפגש מקוון

המכללה האקדמית תל-חי:

 • יום רביעי | 20.12.23 | ח' בטבת תשפ"ד | שעה 20:30 | מפגש מקוון 

 • יום שלישי | 9.1.24 | כ"ח בטבת תשפ"ד | שעה 20:30 | מפגש מקוון

 • יום חמישי | 18.1.24 | ח' בשבט תשפ"ד | שעה 20:30 | מפגש מקוון

קישור הצטרפות למפגש מקוון 18.1.24​

אודיסיאה

מרכז חוסידמן באוניברסיטת בן-גוריון:

 • יום שלישי | 26.12.23 | שעה 19:00 | מפגש מקוון

 • יום ראשון | 14.1.24 | שעה 19:00 | מפגש מקוון

אוניברסיטת תל אביב לנוער:

 • יום ראשון | 24.12.23 | שעה 18:00 | מפגש מקוון

לצפייה בהקלטת המפגש - אלפא באוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית לנוער:

 • יום רביעי | 3.1.24 | שעה 18:00 | באולם קנדה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס ע"ש אדמונד י' ספרא, בגבעת רם. אין צורך בהרשמה מראש.

לצפייה בהקלטת המפגש - אלפא באוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בר-אילן:

 • יום חמישי | 30.11.23 | מפגש מקוון 

 • יום שני | 8.1.24 | מפגש מקוון | שעה 17:30

לצפייה בהקלטת המפגש - אלפא בר-אילן

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל:

יום שלישי | 2.1.24 | שעה 17:30 | מפגש מקוון

יום שני | 8.1.24 | שעה 17:30 | מפגש מקוון

מכון דוידסון במכון ויצמן למדע:

 • יום ראשון | 31.12.23 | שעה 18:30 | מפגש מקוון

אוניברסיטת אריאל - כיתה לבנות בלבד:

 • יום רביעי | 3.1.24 | כ"ב בטבת תשפ"ד | שעה 17:30 | בקמפוס אוניברסיטת אריאל

לצפייה בהסבר מוקלט אודות התוכנית - אלפאריאל

אלפא

אוניברסיטת תל אביב לנוער:

 • יום ראשון | 24.12.23 | שעה 18:00 | מפגש מקוון

לצפייה בהקלטת המפגש - אידיאה באוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית לנוער:

 • יום רביעי | 3.1.24 | שעה 18:00 | באולם קנדה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס ע"ש אדמונד י' ספרא, בגבעת רם. אין צורך בהרשמה מראש.

לצפייה בהקלטת המפגש - אידיאה באוניברסיטה העברית​

​​

אוניברסיטת חיפה:

 • יום שני | 1.1.24 | שעה 18:00 | מפגש מקוון​

לצפייה בהקלטת המפגש - אידיאה באוניברסיטת חיפה

אידיאה

אוניברסיטת תל אביב לנוער:

 • יום ראשון | 31.12.23 | שעה 18:00 | מפגש מקווון

לצפייה בהקלטת המפגש - מצוינות למדע אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית לנוער: 

 • יום רביעי | 10.1.24 | שעה 19:30 | באולם קנדה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס ע"ש אדמונד י' ספרא, בגבעת רם. אין צורך בהרשמה מראש.

לצפייה בהקלטת המפגש - מצוינות למדע האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בר אילן: 

 • יום שלישי | 02.01.24 | שעה 17:30 | מפגש מקוון

לצפייה בהקלטת המפגש - מצוינות למדע בר-אילן​

מצוינות למדע

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page