top of page
לוגו מתודה - מרכז ידע ומחקר

מגוון אוכלוסיות

להלן תקצירי מחקרים של מיטב החוקרים בתחום: 

Parenting for strengths: Embracing the challenges of raising children identified as twice exceptional
Sally M. Reis and Sara J. Renzulli, University of Connecticut, USA

המאמר "הורות לחוזקות: אימוץ האתגרים של גידול ילדים המזוהים כחריגים פעמים" דן באסטרטגיות העשויות לסייע להורים לילדים חריגים פעמיים (2E)- ילדים אשר לצד מחוננותם האינטלקטואלית מתמודדים גם עם מוגבלות אחת או יותר (דוגמת: לקויות למידה, הפרעות קשה, הימצאות על הספקטורם האוטיסטי, ועוד).
המאמר עוסק בחשיבות של תמיכה אקדמית, חברתית ורגשית לילדים אלו, ובתוך כך מעמיק בנושא של הורות מבוססת חוזקות - הורות המתמקדת בזיהוי וטיפוח נקודות החוזק ותחומי העניין של הילד, במטרה לעזור לו להתגבר על אתגרים ולבנות חוסן.
המאמר מעודד הורים לקדם תחושת ביטחון, מוגנות ורווחה אצל ילדיהם, באמצעות חיזוק ועידוד חיוביים, ומצביע על כך שהבנה ומינוף של נקודות החוזק ותחומי העניין של הילד יכולות להוביל לתוצאות חיוביות בהתפתחותו וברווחתו הכללית.
המאמר גם מסב את תשומת הלב לחשיבות של עבודה מערכתית לצורך סיוע לתלמיד- בבית הספר וכן בבית: יצירת התאמות בפדגוגית ההוראה למחוננים על מנת לאפשר לתלמידים אלו חווית הצלחה, העשרה מותאמת, תמיכה בפיתוח יכולות סינגור עצמי בקרב התלמידים ובניית תוכנית אישית בהתאם לצורך .
לבסוף, המאמר מציע כמה וכמה אסטרטגיות וכלים להורים בתמיכה וטיפוח ילדיהם שהינם 2e:
• לא להניח כי ילדיהם יזוהו ויאובחנו באופן נכון כ-2e, ולכן לחקור ולאתר את גורמי המקצוע שזוהי התמחותם.
• להימנע מהשוואה בין ילד בעל 2e לשאר בני משפחתו, אחים ואחיות, תלמידים אחרים או חברים, ולהדגיש תמיכה בהתקדמות האישית, הצבת מטרות מותאמת, וחיזוק חיובי.
• להדגיש עבודה בשיתוף פעולה חיובי עם בית הספר, תוך למידה הדדית, מתן וקבלת משוב, וחשיבה יצירתית משותפת להתאמות הנדרשות לתלמיד.
• להכיר בכך שלא כל האסטרטגיות שגובשו לסיוע לתלמידי 2e מתאימות לכל התלמידים האלו.
• רקימת חברויות ויצירת קהילה- עידוד תלמידי 2e לרכוש חברים, ובחינת הצטרפות של ההורים ו/או התלמיד לקהילה בה ניתן למצוא דומים להם.

How Do We Encourage Gifted Girls to Pursue and Succeed in Science and Engineering?
Jilana S. Boston, and Andrei Cimpian 2018

לנשים ייצוג נמוך במקצועות ההנדסה והמדע. ב2015 רק 23% ממקבלי הדוקטורט בארה"ב בהנדסה היו נשים ופחות מ20% ממקבלי הדוקטורט במדעי המחשב ופיזיקה. מאחר ואוכלוסית המחוננים מהוווה מקור ללימודי מקצועות הSTEM הינו מצפים כי יהיו גם פחות בנות מאובחנות כמחוננות אך זה לא המצב. בנות מהוות 51% מאוכלוסיית המחוננים (אחוז זה יציב במשך כמעט 2 עשורים). כלומר לא ניתן לייחס את הייצוג הנמוך ליכולות קוגניטיביות נמוכות יותר.
במאמר מציעים 2 פקטורים להסבר התופעה: 1. סטראוטיפ שלילי על "בנות חכמות". 2. סטראוטיפ שלילי על מקצועות הSTEM. מובאות 2 אסטרטגיות פעולה: 1. שינוי הסטריאוטיפ על יכולות של בנות. 2. הבאת הסביבה של לימודי STEM למתאימה יותר עבור בנות. הגדלת תחושת השייכות.

הדרכים בהן ניתן לשנות סטריאוטיפים על פי המאמר הן:
• הטמעת החשיבות שבמאמץ :growth mindset- מי שמתאמץ להצליח לא מחפה על חוסר יכולת אלא ההפך- היכולת מגיעה עם המאמץ יש לעודד לנסות על אף הסיכוי להיכשל.
• הכרות עם מודל נשי המעורר הזדהות והשראה לחיקוי. על המודל להיות מספיק קרוב לבנות ולא דמות בלתי מושגת
• הכרת מדענים ואנשי מחשבים והבנה כי יש בינהם שיתופי פעולה ותרומה לציבור תוביל להורדת הסטריאוטיפ של "גיקים מוזרים ומבודדים מהסביבה"

A Systematic Review of the Research on Gifted Individuals With Autism Spectrum Disorder. Gelber et al. Gifted Child Quarterly, 2022

במאמר סקירה זה נסקרו 32 מאמרים שפורסמו בין השנים 1996 ל-2019 על אוכלוסיה שמאובחנת כפול: גם על הספקטרום האוטיסטי וגם מחוננים. במאמר השוואה בין מתודולוגיית המאמרים וההגדרות השונות לאוטיזם ולמחוננות. יש קושי מובנה לגבש דפוסי פעולה משום ששתי ההגדרות הן בעלות טווח רחב. גם האבחון הוא מורכב מאד משום שלעיתים המחוננות ממסכת על האוטיזם וההפך.

בנוסף יש קשיים יחודיים לאוכלוסיה המאובחנת פעמיים: למרות שלמחוננים על הרצף יש חוזקות בולטות כמו אוצר מילים גדול, יכולת פתרון בעיות ויצירתיות, הם עלולים להתקשות בהצגת היכולות בסיטואציות מסוימות, זאת משום שהנקודות החלשות שלהם הם בתפקוד הביצועי, בהבעה עצמית, בריכוז או ביכולות פיזיות שנדרשות לביצוע המטלה. ומצד שני, היכולת שלהם לזכור כמות גדולה של חומר יכולה להתפרש בטעות כהבנה מלאה של החומר.

המחקר הראה שלהשתתפות של מחוננים על הרצף בתוכניות ייעודיות למחוננים, יש משמעות חיובית על ההישגים שלהם במתמטיקה, קריאה ודיבור. יחד עם זאת, חשוב להיות מודעים לצרכי השילוב הייחודיים שלהם, משום שלעיתים הם יכולים להגיב לאתגרים (השכיחים יותר בתוכניות הללו, מן הסתם) באופן שלילי (טנטרומים, סירוב) כאשר הם מתבקשים למשל לבצע פעולה שכבר עשו בעבר.

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page