top of page
לוגו מתודה - מרכז ידע ומחקר

מגוון אוכלוסיות

להלן תקצירי מחקרים של מיטב החוקרים בתחום: 

How Do We Encourage Gifted Girls to Pursue and Succeed in Science and Engineering?
Jilana S. Boston, and Andrei Cimpian 2018

לנשים ייצוג נמוך במקצועות ההנדסה והמדע. ב2015 רק 23% ממקבלי הדוקטורט בארה"ב בהנדסה היו נשים ופחות מ20% ממקבלי הדוקטורט במדעי המחשב ופיזיקה. מאחר ואוכלוסית המחוננים מהוווה מקור ללימודי מקצועות הSTEM הינו מצפים כי יהיו גם פחות בנות מאובחנות כמחוננות אך זה לא המצב. בנות מהוות 51% מאוכלוסיית המחוננים (אחוז זה יציב במשך כמעט 2 עשורים). כלומר לא ניתן לייחס את הייצוג הנמוך ליכולות קוגניטיביות נמוכות יותר.
במאמר מציעים 2 פקטורים להסבר התופעה: 1. סטראוטיפ שלילי על "בנות חכמות". 2. סטראוטיפ שלילי על מקצועות הSTEM. מובאות 2 אסטרטגיות פעולה: 1. שינוי הסטריאוטיפ על יכולות של בנות. 2. הבאת הסביבה של לימודי STEM למתאימה יותר עבור בנות. הגדלת תחושת השייכות.

הדרכים בהן ניתן לשנות סטריאוטיפים על פי המאמר הן:
• הטמעת החשיבות שבמאמץ :growth mindset- מי שמתאמץ להצליח לא מחפה על חוסר יכולת אלא ההפך- היכולת מגיעה עם המאמץ יש לעודד לנסות על אף הסיכוי להיכשל.
• הכרות עם מודל נשי המעורר הזדהות והשראה לחיקוי. על המודל להיות מספיק קרוב לבנות ולא דמות בלתי מושגת
• הכרת מדענים ואנשי מחשבים והבנה כי יש בינהם שיתופי פעולה ותרומה לציבור תוביל להורדת הסטריאוטיפ של "גיקים מוזרים ומבודדים מהסביבה"

עמוד זה טרם תורגם לעברית

bottom of page