top of page
לוגו תוכנית אידיאה

תנאי קבלה ותהליך המיון

המיונים לתוכנית אידיאה מיועדים לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים המתעניינים בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות, הלומדים בשנה"ל הנוכחית (תשפ"ד) בכיתה ט'. המיונים והלימודים מתקיימים באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה.

תהליך המיון

מילוי טופס הרשמה באתר מרכז מדעני העתיד (ההרשמה לתשפ"ה תפתח ב-12.11.23) - להרשמה לחצו כאן

 

במהלך ההרשמה המועמדים נדרשים להעלות את המסמכים הבאים: 

1. גיליון ציונים/תעודה אחרונה מבית הספר (סריקה ברורה הכוללת את שם התלמיד, שם ביה"ס וחותמת ביה"ס יקלטו במערכת).

2. תלמידות ותלמידים הזכאים לתוספת זמן למבחן המיון הראשון (מבחן מדעני העתיד), נדרשים לצרף מכתב רשמי עם לוגו בית הספר עליו חתום/ה מנהל/ת בית הספר או ראש הועדה הפדגוגית הבית ספרית המאשר מתן תוספת זמן במבחנים הבית ספריים, על פי החלטת הועדה הבית ספרית, כנדרש בחוזר מנכ"ל.

3. תעודת עולה חדש/תושב חוזר - עולים חדשים שעלו החל משנת 2016, וכן תושבים חוזרים שלא למדו בישראל לפחות 4 שנות לימוד מלאות, גם אם לא רצופות (החל מכיתה א') זכאים לתוספת זמן. יש לצרף תעודה/מסמך בהם רשום שהמועמד/ת עולה/תושב חוזר כולל תאריך העליה/חזרה לארץ).

במידה ויש צורך להעלות/להשלים מסמכים לאחר שכבר בוצעה ההרשמה לחצו כאן.

שלב ראשון:

מבחן מדעני העתיד (יערך במהלך ינואר - פברואר). לאחר סגירת ההרשמה, יישלחו זימונים מהמוסדות האקדמיים אליהם נרשמתן/ם. מבחן מדעני העתיד הוא מבחן מיון ארצי שיועבר על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).

מה יהיה במבחן?
ניתן להוריד חוברת דוגמאות והסברים למבחן שתעזור לכם להתכונן לקראתו.

אנא קראו בעיון ובריכוז את ההוראות וההסברים על מנת להגיע מוכנים למבחן.

עברית:

ערבית:

המלצת מורה / מחנך - יישלח טופס המלצה למילוי ע"י מורה או מחנך.

שלב שני:

להלן סרטון הדרכה למבחן מרכז מרכז מדעני העתיד

תלמידות ותלמידים אשר עברו את שלב המיון הראשון יקבלו דוא"ל ובו קישור להשלמת תהליך הרישום וטופס המלצה למילוי ע"י מורה או מחנך. בנוסף, תדרשו לכתוב חיבור ולצרף תמונה.

שלב שלישי:

מבחן אקדמי וראיון אישי אשר יתקיימו במוסד האקדמי.

שלב רביעי:

מחנה קיץ (שלב ממיין)

תלמידים שיסיימו בהצלחה את מחנה הקיץ ויעמדו בכל הדרישות והמטלות, יתקבלו לתוכנית!

שלב חמישי:

* בשל הביקוש הרב לתוכניות, ומאחר ומספר המקומות בכל מוסד אקדמי-מוגבל , יתכן ויוצע לך לקראת שלבי המיון השונים או בשלב הקבלה הסופית לתוכנית, המשך המיונים/הלימודים במוסד אקדמי אחר מזה אליו נרשמת. זאת, על פי הישגייך בשלבי המיון והמקומות הפנויים במוסדות האקדמיים המפעילים את התוכנית.

Admissions Process

First Stage:

Registration via the website.

After beginning the registration process, you will receive an e-mail with a link to upload a photograph of yourself, and a recent school transcript.

Enter the website’s My Profile section and add the following documents:

  • A photo

  • A recent school transcript (only a clearly scanned transcript that includes the student’s name, the school’s name, and the school’s signature will count towards your candidacy).

  • Documentation indicating a learning disability for students requesting extra time for the first admissions exam (Future Scientists Test).

We recommend that all of the above materials be gathered as early as possible, so that they can be uploaded to your profile as soon as you are prompted to via e-mail, in January.

Second Stage:

The Future Scientists Test will be held during the months of January and February. 

Following your registration, you will be invited to take the test, at the academic institution to which you registered.

The Future Scientists Test is a national exam prepared by the National Institute for Testing and Evaluation.

 

What will you be tested on?

You can download test examples and explanations

Please read the instructions and explanations carefully, in order to be as prepared for the test as possible.

Hebrew:

Arabic:

Students who successfully pass the Future Scientists Test will be asked to provide a letter of recommendation from a teacher or educator (a relevant link will be sent to the candidates), in order to advance to the next stage.

Third Stage:

An academic exam, to be held at the university to which you registered.

Fourth Stage:

An individual interview

Fifth Stage:

A summer camp (part of the admissions process). 

Students who successfully complete the summer camp, meet all requirements and submit all tasks, will be admitted to the Program.

bottom of page