כללי
תכנית אידיאה היא תכנית חדשה וייחודית שגובשה במטרה לענות על הצרכים הייחודיים של תלמידים מחוננים שמגלים עניין וסקרנות בתחומי ההומניסטיקה.
התכנית תעניק חשיפה לעשייה אקדמית-מחקרית ברמה גבוהה במגוון תחומים , התנסות במימוש מיומנויות חקר, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה וכתיבת עבודת מחקר בתחום ההומניסטי תוך כדי ליווי אישי של מומחים ומנחים בתחום.

התפיסה העומדת בבסיס התכנית היא להציע לתלמידים המחוננים חוויה אינטלקטואלית משמעותית בשילוב עם תמיכה חברתית ורגשית ומפגש עם תלמידים מחוננים נוספים  מכל הארץ (לימוד בקבוצת השווים).

במסגרת התכנית התלמידים כותבים עבודת מחקר אותה ניתן להמיר ב-5 יחידות בגרות במקצוע בו נכתבה או לעמוד בפני עצמה כמקצוע מוגבר, בתעודת הבגרות.
התכנית הינה מיזם משותף של עמותת קרב ליוזמות בחינוך ושל משרד החינוך, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומסובסדת במלואה.
התכנית פועלת באוניברסיטת תל- אביב.

יעדי התכנית
לטפח את היכולות של תלמידים מחוננים, לסייע להם למקסם את הפוטנציאל האישי שלהם ולטפח את הדור הבא של מובילי הדעה בישראל.
לחשוף תלמידים מחוננים לעקרונות היסוד של המחקר האקדמי במקצועות ההומניסטיים על ידי מתן גישה וחשיפה לתחומי ידע חדשים והענקת מיומנויות בחשיבה ביקורתית.
לפתח את היכולות האישיות והמאפיינים של תלמידים מחוננים כגון מוטיבציה, ערכים אתיים, מנהיגות, יחסים בין-אישיים, עבודת צוות, אוטונומיה, ביטחון עצמי, ניהול עצמי ואחריות כלפי אחרים.
ליצור קבוצת בוגרים- "אליטה משרתת" שתרומתה לחברה מהווה משאב לאומי.

אוכלוסיית היעד
תכנית אידיאה מיועדת לתלמידים מחוננים בוגרי כיתות ט' (מכל המגזרים). תלמידים ותלמידות שלא אותרו כמחוננים וחושבים שהם מתאימים להצטרף לתכנית, יכולים להירשם כנדרש ומי שיעברו את שלב המיון הראשוני יופנה למבדק לאיתור מחוננים במכון קרני (זכיין משרד החינוך לאבחון מחוננות).

בנוסף ליכולות אינטלקטואליות המועמדים לתכנית נדרשים להוכיח תכונות כגון כמו מוטיבציה גבוהה, יכולת לימוד עצמי, חריצות, יוזמה, יצירתיות, התלהבות, התמדה, יכולת דחיית סיפוקים והתנהגות הולמת בבית הספר.