רקע ברירת מחדל
לוגו ברירת מחדל

צפייה במכתב ההרשמה לתכנית מהאקדמיה לחץ על השפה המבוקשת:

Русский

 עברית

  عربي  

חזון התכנית

תכנית אודיסיאה הוקמה במטרה לאתר, לטפח ולקדם את ההון האנושי במדינת ישראל. ההון האנושי הוא המשאב הטבעי החשוב ביותר של המדינה - ממנו יצמחו מדענים וממציאים פורצי דרך. תכנית אודיסיאה תאפשר לתלמידים המצטיינים ביותר בישראל למצות את הפוטנציאל שלהם ולהיות לדור הבא של מובילי המחקר והפיתוח באוניברסיטאות ובתעשייה.

מטרות התכנית

להוביל ולעצב את דמותם של תלמידים מצטיינים שיהוו בעתיד קהילה לומדת וחוקרת - "עילית משרתת" בתחומי המדע והטכנולוגיה במדינת ישראל וראש החץ שיוביל את המחקר, הפיתוח והחינוך המדעי-טכנולוגי בישראל.

לאתר תלמידים ותלמידות מוכשרים תלמידי כיתות ח' בעלי מוטיבציה יוצאת דופן ויכולות קוגניטיביות גבוהות, ולפעול למיצוי יכולותיהם ולחינוכם המדעי-טכנולוגי, במטרה להגדיל את מספר בני הנוער העוסקים במחקר מדעי כדרך חיים.

לטפח מצוינות בקרב בני נוער מצטיינים, ליצור תשוקה לעיסוק במדע וטכנולוגיה, ולשאוף לסלול את דרכם למנהיגות המדעית-טכנולוגית העתידית של מדינת ישראל.

לעודד השגת הישגים גבוהים באמצעות מתן דוגמה אישית ויצירת סטנדרטים גבוהים הן בממד האקדמי והן בממד האישי והחברתי; לעודד עבודה קשה, לימודים מאתגרים וטיפוח חשיבה ביקורתית, לצד היכרות עם החברה הישראלית וסוגיות ייחודיות הרלוונטיות לה, כמו גם הטמעה של מחויבות לחברה.

להוות מסגרת אינטלקטואלית, מחקרית וחברתית-ערכית לבני הנוער המשתתפים בתכנית.

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים הלומדים בשנה"ל הנוכחית (תשע"ט) בכיתה ח', תלמידים שהם בעלי יכולות לימודיות גבוהות במיוחד עם מכוונות למקצועות המדעים והמתמטיקה ובעלי חשיבה יצירתית והמצאתית, תלמידים המחפשים אתגר לימודי ועניין מעבר למסגרת הלימודים הבית-ספרית.
לתכנית יתקבלו תלמידות ותלמידים שיוכיחו בתהליך המיון, המתקיים במהלך כיתה ח' כישורים גבוהים, יוזמה ויצירתיות, מוטיבציה חזקה, סקרנות ותשוקה לידע ולמחקר, כמו גם מחויבות חברתית.

תיאור התכנית

אודיסיאה היא תכנית ארצית הפועלת ב-5 מוסדות אקדמיים ונפרסת על פני 4 שנים - מכיתה ט' עד י"ב.
משתתפים נדרשים להשתתף באופן פעיל ולהתמיד בתכנית במקביל ללימודיהם בבית הספר, כולל השתתפות בסדנאות ובמחנות במהלך החופשות.

התכנית פועלת במספר מוסדות אקדמיים:

  • אוניברסיטת תל אביב - באמצעות אוניברסיטת תל אביב לנוער
  • האוניברסיטה העברית בירושלים - באמצעות מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה
  • הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
  •  המכללה האקדמית תל חי
  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב - באמצעות מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע

התכנית כוללת לימודים אקדמיים בתחומי המדעים לצד עבודה במעבדות מחקר.
המשתתפים רוכשים ידע, מיומנויות חקר ויכולת להתמודד עם בעיות מורכבות, ובה בעת צוברים קרדיט אקדמי.
בוגרי התכנית זוכים לחשיפה לשירות ביחידות המודיעין והטכנולוגיה של צה"ל או לאחד ממסלולי העתודה האקדמית.

תלמיד ילמד לפחות 6 קורסים אקדמיים המזכים בנקודות זכות אקדמיות, ותינתן לו אפשרות (על פי רצונו) לצבור עד 50% מנקודות הזכות לקבלת תואר רלוונטי במהלך שנותיו בתכנית.

לכל תלמיד תינתן האפשרות להשתתף בתכנית "אקדמיה בתיכון" של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, ולהמיר את ההבחנות במקצוע בגרות (מורחב) אחד לפחות.

התלמידים ישתתפו בעשייה מדעית קצרת מועד - סמינר מדעי, פעילות חקר, סיורים בתעשייה, השתתפות בכנסים ובתחרויות, התנסות במעבדות מחקר אוניברסיטאיות וכן פרסום מאמר אקדמי.

לאורך 4 שנות התכנית התלמידים ישתתפו בפעילות חברתית-ערכית הכוללת סמינרים מדעיים-חברתיים עם לינה, טיולים, ימי שיא ועוד. תלמידים ילמדו לימודי העשרה במגוון תחומים, כגון היסטוריה של המדע, ביוגרפיה של מדענים, פילוסופיה של המדע, אתיקה ומדע, המצאות או סוציולוגיה של החדשנות.

תלמידי התכנית ייחסו חשיבות בחייהם מבחינה אישית וחברתית, ויראו בחבריהם ללימודים קבוצת עמיתים משמעותית שירצו לבלות איתה גם מעבר לשעות הלימודים.

ההשתתפות בתכנית כרוכה בעלות של כ-2500 ש"ח לשנת לימודים (כולל פעילות קיץ). במקביל ינתנו מלגות לתלמידים הזקוקים לסיוע כלכלי במימון ההשתתפות בתכנית וזאת בהלימה לקריטריונים של האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

no alt